Oznamujeme, že působíme na adrese:
Úvalská 3411/47, Praha 10.
Součástí areálu je i pracoviště Brigádníků 556/353, Praha 10.

Těšíme se na Vás


Odborné zaměření

Komplexní integrovaná péče pro lidi, kteří trpí duševní poruchou či duševními potížemi zejména v těchto oblastech:

  • neurózy
  • osobnostní poruchy
  • hraniční porucha osobnosti
  • deprese
  • psychózy
  • stavy po poškození mozku
  • závislosti
  • psychické poruchy u dětí a mládeže

Klinika ESET v přístupu k těmto poruchám spojuje:

  • hledisko biologické (psychofarmakologie)
  • psychologické zdroje poruch (psychoterapie)
  • řeší i jejich dopad v rovině sociální (komunitní psychiatrické sestry, úzká návaznost na sociální služby a psychiatrickou rehabilitaci)
  • hledisko kulturní (respekt k odlišným tradicím, hodnotám, zvyklostem)

Na přání zájemce poskytuje klinika také některé speciální odborné služby, které nejsou hrazeny pojišťovnami:

  • psychodiagnostika
  • psychologické poradenství
  • programy rozvoje a růstu člověka, komunikace a obnovy duševních a tělesných sil
  • sociální a právní poradenství (ve spolupráci s o.s.ESET-HELP)
  • anonymní psychologické poradenství (ve spolupráci s o.s. ESET-HELP)

V odborných týmech pracují:

  • psychiatři
  • kliničtí psychologové
  • zdravotní sestry
  • psychiatrické sestry
  • ergoterapeut

Poskytovaná zdravotní péče je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Formy poskytované péče:

  • denní stacionáře s psychoterapeutickým programem
  • ambulance psychiatrické a klinicko-psychologické
  • psychoterapeutické skupiny
  • individuální psychoterapie
  • ergoterapie
  • terénní činnost psychiatrických sester
  • léčebné pobyty

Jak nás kontaktovat?

Oznamujeme, že Klinika ESET působí na adrese Úvalská 3411/47, Praha 10.


odborná pracoviště:
info@klinikaeset.cz

správa kliniky:
klinikaeset@volny.cz

+420 272 940 880


 

V září 2018 zahajujeme:

Termín zahájení 10.9.2018 – Frakcionovaný denní stacionář pro pacienty s neurotickými, depresivními a lehčími osobnostními potížemi

Termín zahájení 17.9.2018 – Denní stacionář pro pacienty s neurotickými, psychosomatickými a osobnostními potížemi

 

 

 

Před přihlášením ke stáži si prosím prostudujte pokyny v oddílu profese/stáže.