Odborné zaměření

Komplexní integrovaná péče pro lidi, kteří trpí duševní poruchou či duševními potížemi zejména v těchto oblastech:

 • neurózy
 • osobnostní poruchy
 • hraniční porucha osobnosti
 • deprese
 • psychózy
 • stavy po poškození mozku
 • závislosti
 • psychické poruchy u dětí a mládeže

Klinika ESET v přístupu k těmto poruchám spojuje:

 • hledisko biologické (psychofarmakologie)
 • psychologické zdroje poruch (psychoterapie)
 • řeší i jejich dopad v rovině sociální (komunitní psychiatrické sestry, úzká návaznost na sociální služby a psychiatrickou rehabilitaci)
 • hledisko kulturní (respekt k odlišným tradicím, hodnotám, zvyklostem)

Na přání zájemce poskytuje klinika také některé speciální odborné služby, které nejsou hrazeny pojišťovnami:

 • psychodiagnostika
 • psychologické poradenství
 • programy rozvoje a růstu člověka, komunikace a obnovy duševních a tělesných sil
 • sociální a právní poradenství (ve spolupráci s o.s.ESET-HELP)
 • anonymní psychologické poradenství (ve spolupráci s o.s. ESET-HELP)

V odborných týmech pracují:

 • psychiatři
 • kliničtí psychologové
 • zdravotní sestry
 • psychiatrické sestry
 • ergoterapeut

Poskytovaná zdravotní péče je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Formy poskytované péče:

 • denní stacionáře s psychoterapeutickým programem
 • ambulance psychiatrické a klinicko-psychologické
 • psychoterapeutické skupiny
 • individuální psychoterapie
 • rodinná terapie
 • ergoterapie
 • terénní činnost psychiatrických sester
 • léčebné pobyty

Jak nás kontaktovat?

kontaktujte nás emailem nebo telefonicky jsme zde pro vás


odborná pracoviště:
info@klinikaeset.cz

správa kliniky:
klinikaeset@volny.cz

+420 272 940 880


Termín nového běhu DENNÍHO STACIONÁŘE
5. 9. – 25. 11. 2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

navazujeme na dosavadní dobrou spolupráci s mnohými z Vás a dovolujeme si nabídnout

termín nového běhu DENNÍHO STACIONÁŘE
5. 9. – 25. 11. 2016

Do našeho léčebného programu přijímáme dospělé pacienty, kteří trpí neurotickými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy.

Psychoterapeutický program stacionáře v uzavřené skupině trvá 12 týdnů.

Probíhá každý pracovní den v době od cca 9.00 do 14.00 hod. Je sestaven z bloků komunity,
dynamicky orientované psychoterapie, nácviku relaxačních technik, prvků práce s tělem a neverbálních technik.

Odpovědným psychoterapeutem tohoto běhu stacionáře je Mgr.Kohoutová.
Potřebuje-li pacient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může PN vystavit
buď ošetřující lékař, nebo naše zařízení.

Před začátkem léčby v kterémkoli z našich programů je nutné, aby se pacient sám předem
osobně nebo telefonicky objednal k diagnostickému pohovoru.

Kontakt:
Klinika Eset, Hekrova ul. 805, Praha 4- Jižní Město.
Tel: 272 937 500, lin.32 nebo lin.29
e-mail: eset.detske2@volny.cz
eset.ambulance@volny.cz

terapeutický tým
Mgr. Barbora Kohoutová

vedoucí stacionáře
MUDr.Radmila Schneiderová


Termín začátku nového běhu DENNÍHO STACIONÁŘE, kterým je pondělí 26. 9. 2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

navazujeme na dosavadní dobrou spolupráci s mnohými z Vás a dovolujeme si oznámit

termín začátku nového běhu DENNÍHO STACIONÁŘE, kterým je pondělí 26. 9. 2016

Do našeho léčebného programu přijímáme pacienty, kteří trpí neurotickými, osobnostními a psychosomatickými problémy.

Psychoterapeutický program stacionáře v uzavřené skupině trvá 12 týdnů

Probíhá každý pracovní den v době od cca 8.30 – 14.00 hod. Je sestaven z bloků komunity,
dynamicky orientované psychoterapie, nácviku relaxačních technik, prvků práce s tělem a neverbálních technik.

Odpovědným psychoterapeutem tohoto běhu stacionáře je MUDr. Hauserová.
Potřebuje-li pacient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může PN vystavit
buď ošetřující lékař, nebo naše zařízení.

Před začátkem léčby v kterémkoli z našich programů je nutné, aby se pacient sám předem
osobně nebo telefonicky objednal k diagnostickému pohovoru.

Kontakt:
Klinika Eset, Hekrova ul. 805, Praha 4- Jižní Město.
Tel: 272 937 500, lin.32 nebo lin.29
e-mail: eset.ambulance2@volny.cz
eset.stanicni@volny.cz