Odborné zaměření

Komplexní integrovaná péče pro lidi, kteří trpí duševní poruchou či duševními potížemi zejména v těchto oblastech:

 • neurózy
 • osobnostní poruchy
 • hraniční porucha osobnosti
 • deprese
 • psychózy
 • stavy po poškození mozku
 • závislosti
 • psychické poruchy u dětí a mládeže

Klinika ESET v přístupu k těmto poruchám spojuje:

 • hledisko biologické (psychofarmakologie)
 • psychologické zdroje poruch (psychoterapie)
 • řeší i jejich dopad v rovině sociální (komunitní psychiatrické sestry, úzká návaznost na sociální služby a psychiatrickou rehabilitaci)
 • hledisko kulturní (respekt k odlišným tradicím, hodnotám, zvyklostem)

Na přání zájemce poskytuje klinika také některé speciální odborné služby, které nejsou hrazeny pojišťovnami:

 • psychodiagnostika
 • psychologické poradenství
 • programy rozvoje a růstu člověka, komunikace a obnovy duševních a tělesných sil
 • sociální a právní poradenství (ve spolupráci s o.s.ESET-HELP)
 • anonymní psychologické poradenství (ve spolupráci s o.s. ESET-HELP)

V odborných týmech pracují:

 • psychiatři
 • kliničtí psychologové
 • zdravotní sestry
 • psychiatrické sestry
 • ergoterapeut

Poskytovaná zdravotní péče je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Formy poskytované péče:

 • denní stacionáře s psychoterapeutickým programem
 • ambulance psychiatrické a klinicko-psychologické
 • psychoterapeutické skupiny
 • individuální psychoterapie
 • rodinná terapie
 • ergoterapie
 • terénní činnost psychiatrických sester
 • léčebné pobyty

Jak nás kontaktovat?

kontaktujte nás emailem nebo telefonicky jsme zde pro vás


odborná pracoviště:
info@klinikaeset.cz

správa kliniky:
klinikaeset@volny.cz

+420 272 940 880


Edukativní seminář: Terapie metakognice u schizofrenních pacientů.

Přednášející: Prof. P.H. Lysaker, Ph.D., USA, erudovaný odborník v oblasti  metakognice, zotavení, neurokognice, narativní kapacity, internalizovaného stigmatu u schizofrenie a vztahu mezi psychoterapií, rehabilitací a neurovědami.

Termín: 18.6.2016