Příjem dětských pacientů na dětskou psychiatrii zastaven. Nové datum možnosti objednání bude upřesněno v lednu 2018.
Děkujeme, že nás sledujete.

Oznamujeme, že působíme na nové adrese:
Úvalská 3411/47, Praha 10.
Součástí areálu je i pracoviště Brigádníků 556/353, Praha 10.

Těšíme se na Vás


Odborné zaměření

Komplexní integrovaná péče pro lidi, kteří trpí duševní poruchou či duševními potížemi zejména v těchto oblastech:

 • neurózy
 • osobnostní poruchy
 • hraniční porucha osobnosti
 • deprese
 • psychózy
 • stavy po poškození mozku
 • závislosti
 • psychické poruchy u dětí a mládeže

Klinika ESET v přístupu k těmto poruchám spojuje:

 • hledisko biologické (psychofarmakologie)
 • psychologické zdroje poruch (psychoterapie)
 • řeší i jejich dopad v rovině sociální (komunitní psychiatrické sestry, úzká návaznost na sociální služby a psychiatrickou rehabilitaci)
 • hledisko kulturní (respekt k odlišným tradicím, hodnotám, zvyklostem)

Na přání zájemce poskytuje klinika také některé speciální odborné služby, které nejsou hrazeny pojišťovnami:

 • psychodiagnostika
 • psychologické poradenství
 • programy rozvoje a růstu člověka, komunikace a obnovy duševních a tělesných sil
 • sociální a právní poradenství (ve spolupráci s o.s.ESET-HELP)
 • anonymní psychologické poradenství (ve spolupráci s o.s. ESET-HELP)

V odborných týmech pracují:

 • psychiatři
 • kliničtí psychologové
 • zdravotní sestry
 • psychiatrické sestry
 • ergoterapeut

Poskytovaná zdravotní péče je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Formy poskytované péče:

 • denní stacionáře s psychoterapeutickým programem
 • ambulance psychiatrické a klinicko-psychologické
 • psychoterapeutické skupiny
 • individuální psychoterapie
 • ergoterapie
 • terénní činnost psychiatrických sester
 • léčebné pobyty

Jak nás kontaktovat?

kontaktujte nás emailem nebo telefonicky jsme zde pro vás

Oznamujeme, že Klinika ESET se v měsíci dubnu odstěhuje ze svého působiště na Praze 4 – Jižním Městě na Prahu 10, Úvalská 3411/47, Praha 10. Jedná se o novostavbu – její umístění najdete na následující mapce.

Jednotlivá oddělení a lékaři se budou stěhovat takto.

Kmenová telefonní čísla 272940880, 272940879 (pro budovu Vejvanovského) a 272937500 a 272937499 (pro budovu Hekrova) se nemění. Věnujte prosím pozornost harmonogramu stěhování.


odborná pracoviště:
info@klinikaeset.cz

správa kliniky:
klinikaeset@volny.cz

+420 272 940 880


 

V lednu 2018 zahajujeme:

Termín zahájení 22.1.2018 – Denní stacionář pro pacienty s neurotickými, psychosomatickými a osobnostními potížemi

Termín zahájení 15.1.2018 – Denní stacionář pro pacienty s neurotickými, psychosomatickými a osobnostními potížemi

Termín zahájení 15.1.2018 – Frakcionovaný denní stacionář pro pacienty s neurotickými, depresivními a lehčími osobnostními potížemi

Termín zahájení 8.1.2018 – Denní stacionář pro dospělé pacienty s neurotickými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy.

 

 

 

Příjem stážistů je možné zahájit v 09/2017. Před přihlášením si prosím prostudujte pokyny v oddílu profese/stáže.