Odborné zaměření

Komplexní integrovaná péče pro lidi, kteří trpí duševní poruchou či duševními potížemi zejména v těchto oblastech:

 • neurózy
 • osobnostní poruchy
 • hraniční porucha osobnosti
 • deprese
 • psychózy
 • stavy po poškození mozku
 • závislosti
 • psychické poruchy u dětí a mládeže

Klinika ESET v přístupu k těmto poruchám spojuje:

 • hledisko biologické (psychofarmakologie)
 • psychologické zdroje poruch (psychoterapie)
 • řeší i jejich dopad v rovině sociální (komunitní psychiatrické sestry, úzká návaznost na sociální služby a psychiatrickou rehabilitaci)
 • hledisko kulturní (respekt k odlišným tradicím, hodnotám, zvyklostem)

Na přání zájemce poskytuje klinika také některé speciální odborné služby, které nejsou hrazeny pojišťovnami:

 • psychodiagnostika
 • psychologické poradenství
 • programy rozvoje a růstu člověka, komunikace a obnovy duševních a tělesných sil
 • sociální a právní poradenství (ve spolupráci s o.s.ESET-HELP)
 • anonymní psychologické poradenství (ve spolupráci s o.s. ESET-HELP)

V odborných týmech pracují:

 • psychiatři
 • kliničtí psychologové
 • zdravotní sestry
 • psychiatrické sestry
 • ergoterapeut

Poskytovaná zdravotní péče je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Formy poskytované péče:

 • denní stacionáře s psychoterapeutickým programem
 • ambulance psychiatrické a klinicko-psychologické
 • psychoterapeutické skupiny
 • individuální psychoterapie
 • rodinná terapie
 • ergoterapie
 • terénní činnost psychiatrických sester
 • léčebné pobyty

Jak nás kontaktovat?

kontaktujte nás emailem nebo telefonicky jsme zde pro vás


odborná pracoviště:
info@klinikaeset.cz

správa kliniky:
klinikaeset@volny.cz

+420 272 940 880


Příjem stážistů je z provozních důvodů a nasmlouvání velkého množství stávajících uchazečů dočasně zastaven (znovu předpoklad v roce 2017).

 

Skupinová psychoterapie psychosomatických onemocnění

Základním cílem skupinové psychoterapie u somatických obtíží by mělo být poskytnutí vztahového zázemí, ve kterém je od počátku zprostředkováváno porozumění povaze tělesných projevů účastníků a společné hledání svobodnějších možností každodenního života. Skupina je cílena na klienty s podezřením na psychosomatické onemocnění, tj. nejrůznější chronické bolesti, poruchy tělesných funkcí, fyzické výkonnosti, autoimunitní onemocnění, poruchy příjmu potravy, poruchy spánku, atd. Docházková skupina bude omezena poč tem účastníků (max. 10), skupina bude polootevřená a dlouhodobá. Setkání budou probíhat pravidelnou formou docházkové skupiny jedenkrát týdně (den bude ještě upřesněn) v podvečerních hodinách (od 17.00-19 hod) a bude vedena Mgr. Danielem Kořínkem. Supervize bude zajištěna Doc. PhDr. Jiřím. Růžičkou, Ph.D.

Kontakt pro objednání:
recepce Hekrova – 272937500, 272937499
spojit: Mgr. Kořínek nebo mail: psychologh1@klinikaeset.cz


Termín začátku nového běhu DENNÍHO STACIONÁŘE, kterým je pondělí 26. 9. 2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

navazujeme na dosavadní dobrou spolupráci s mnohými z Vás a dovolujeme si oznámit

termín začátku nového běhu DENNÍHO STACIONÁŘE, kterým je pondělí 26. 9. 2016

Do našeho léčebného programu přijímáme pacienty, kteří trpí neurotickými, osobnostními a psychosomatickými problémy.

Psychoterapeutický program stacionáře v uzavřené skupině trvá 12 týdnů

Probíhá každý pracovní den v době od cca 8.30 – 14.00 hod. Je sestaven z bloků komunity,
dynamicky orientované psychoterapie, nácviku relaxačních technik, prvků práce s tělem a neverbálních technik.

Odpovědným psychoterapeutem tohoto běhu stacionáře je MUDr. Hauserová.
Potřebuje-li pacient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může PN vystavit
buď ošetřující lékař, nebo naše zařízení.

Před začátkem léčby v kterémkoli z našich programů je nutné, aby se pacient sám předem
osobně nebo telefonicky objednal k diagnostickému pohovoru.

Kontakt:
Klinika Eset, Hekrova ul. 805, Praha 4- Jižní Město.
Tel: 272 937 500, lin.32 nebo lin.29
e-mail: eset.ambulance2@volny.cz
eset.stanicni@volny.cz