Denní stacionář pro dospělé pacienty s neurotickými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy 2020-08-19T19:14:37+02:00

Denní stacionář pro dospělé pacienty s neurotickými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

     dovolujeme si vám informovat o připravovaném zahájení nového běhu

DENNÍHO STACIONÁŘE

který bude probíhat od 14. září do 4. prosince 2020 na klinice ESET.

            Máme volná místa pro dospělé pacienty, kteří trpí neurotickými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy                            

            Terapie, trvající 11 týdnů, probíhá v uzavřené skupině každý pracovní den v době od 9.00 do 14.00 hod. Každodenní komunitní a skupinovou psychoterapii doplňují další terapeutické aktivity – arteterapie, neverbální techniky (prvky dramaterapie, imaginativní terapie), muzikoterapie, nácvik relaxačních technik (Schultzův autogenní tréning, Jacobsonova progresivní relaxace atd.), prvky práce s tělem i práce s dechem, ergoterapie, biblioterapie.

            Terapeutický tým tvoří Mgr. Barbora Kohoutová, klinická psycholožka a psychoterapeutka, MUDr. Alexandra Kroupová, psychiatrička a psychoterapeutka,  Andrea Sobotková DiS, terapeutka, zdravotní sestra. Všichni terapeuti pracují pod odbornou supervizí.

            Příjemné a čisté prostředí nabízí pacientům dobré zázemí – terapeutická místnost s kobercem, křesly, vybavená kuchyňka s rychlovarnou konvicí, lednicí a mikrovlnnou troubou, venkovní prostor pro kuřáky. Ergoterapii zažívají pacienti v naší dobře vybavené dílně pod vedením zkušené terapeutky. Samozřejmostí je bezbariérový přístup a výtah.

            Odpovědným psychoterapeutem tohoto běhu stacionáře je Mgr. Barbora Kohoutová.

Potřebuje-li pacient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může PN vystavit buď ošetřující lékař, nebo naše zařízení.

            Před začátkem léčby v kterémkoli z našich programů je nutné, aby se pacient sám předem osobně, telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu objednal k diagnostickému rozhovoru.

Kontakt:

Klinika Eset, Úvalská 3411/47, 100 00
Tel: 272 937 499-500

e-mail:
psycholog-dd@klinikaeset.cz
sestra-det@klinikaeset.cz                                        

terapeutický tým:
Mgr. Barbora Kohoutová, vedoucí stacionáře                                  
MUDr. Alexandra Kroupová
Andrea Sobotková DiS

S pozdravem                 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.
Ředitel kliniky ESET