Denní stacionář

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vám oznámit, že jsem převzala vedení denního stacionáře po MUDr. Hauserové a ráda bych navázala na dosavadní dobrou spolupráci s mnohými z Vás. Dovoluji si Vás tímto informovat o připravovaném

DENNÍM STACIONÁŘI na Klinice ESET.
Úvalská 3411/47, Praha 10

Začátek DENNÍHO STACIONÁŘE je v pondělí 24. 9., ukončení v pátek 14. 12. 2018 (12 týdnů).

Do našeho léčebného programu přijímáme pacienty s neurotickými, osobnostními a psychosomatickými problémy.

DS probíhá každý pracovní den v době od cca 8:30 – 14:00 hodin. Je sestaven z bloků komunity, dynamicky orientované psychoterapie, nácviku relaxačních technik (autogenní trénink, Jacobsonova progresivní relaxace), prvků práce s tělem, neverbálních technik/arteterapie, biblioterapie a prvků KBT. Vzhledem ke struktuře terapie je nezbytné absolvovat celý program v plném rozsahu.

Potřebuje-li pacient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může ji vystavit buď ošetřující lékař, nebo naše zařízení.

Před začátkem léčby v kterémkoli z našich programů je nutné, aby se pacient předem objednal k indikačnímu rozhovoru na některý z následujících kontaktů:

  • telefonicky přes sestru Mgr. Zuzanu Finkovou, nebo Mgr. Petru Mrkosovou:
    220 910 948, sestra-ds@klinikaeset.cz
  • nebo Mgr. Kukolová: nejlépe e-mailem psycholog-is@klinikaeset.cz,
    výjimečně tel. 220 910 946
  • recepce kliniky – přepojením na I. patro – sesterna:
    272 937 500, 272 937 499, 272 940 880, 272 940 879

S pozdravem,

Mgr. Martina Kukolová, vedoucí stacionáře

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., ředitel kliniky ESET