Denní stacionář

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

navazujeme na dosavadní dobrou spolupráci s mnohými z Vás a dovolujeme si oznámit, že otevíráme nový běh

DENNÍHO STACIONÁŘE na Klinice ESET.

na naší nové adrese:
Úvalská 3411/47, Praha 10
www.klinikaeset.cz

Termín začátku DENNÍHO STACIONÁŘE,
je pondělí 22.1.2018

Do našeho léčebného programu přijímáme pacienty, kteří trpí neurotickými, osobnostními a psychosomatickými problémy.

Psychoterapeutický program stacionáře v uzavřené skupině trvá 11 týdnů.

Probíhá každý pracovní den v době od cca 8.30 – 14.00 hod. Je sestaven z bloků komunity,
dynamicky orientované psychoterapie, nácviku relaxačních technik, prvků práce s tělem a neverbálních technik.

Odpovědným psychoterapeutem tohoto běhu stacionáře je MUDr.Hauserová.
Potřebuje-li pacient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může PN vystavit
buď ošetřující lékař, nebo naše zařízení.

Před začátkem léčby v kterémkoli z našich programů je nutné, aby se pacient sám předem
osobně nebo telefonicky objednal k diagnostickému pohovoru.

Kontakt:
Klinika ESET, Úvalská 3411/47, Praha 10
MUDr.Hauserová tel. 220 910 947
Sesterna : 220 910 948
Recepce – přepojení-I.patro-sesterna: 272 937 500, 272 937 499, 272 940 880, 272 940 879

e-mail: eset.ambulance2@volny.cz
sestra-ds@klinikaeset.cz