Denní stacionář pro psychotické pacienty

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
nabízíme Vašim pacientům volná místa ve stacionáři pro osoby s psychotickými potíženi.

Denní stacionář je devítiměsíční.
Do denního stacionáře se dochází každý všední den od 9,00 – 15,00 hod.

Program denního stacionáře se skládá ze:

  • skupinové psychoterapie
  • kognitivní skupinové terapie a nácviku sociálních a komunikačních dovedností (integrovaný psychoterapeutický program)
  • arteterapie
  • tréninku praktických dovedností

Na program navazuje docházková psychoterapeutická skupina (1x týdně) a je možné i do zapojení do rehabilitace v oblasti práce, bydlení nebo volného času.

Po dobu léčby ve stacionáři může pacient zůstávat ve Vaší péči, nebo přechází do péče Kliniky ESET (záleží na domluvě s Vámi). Po ukončení terapie se k Vám pacient vrací do běžné ambulantní léčby.

Pro objednání pacienta k nám do DS zavolejte Vy, nebo Váš pacient přímo, ny telefonní čísla uvedená v záhlaví.

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Terapeutický tým:
MUDr. Tereza Vašáková
MUDr. Ondřej Pěč
Bc. Adéla Hrubcová a spolupracují kolegové


MUDr. Ondřej Pěč
ředitel Kliniky ESET