Denní stacionář pro dospělé pacienty s neurotickými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vám připomenout připravované zahájení nového běhu

DENNÍHO STACIONÁŘE

který bude probíhat od 8. 1. do 30. 3. 2018 na klinice ESET.

Je k dispozici volná kapacita pro dospělé pacienty, kteří trpí neurotickými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy

Terapie, trvající 12 týdnů, probíhá v uzavřené skupině každý pracovní den v době od cca 9.00 do 14.00 hod. Každodenní komunitní a skupinovou psychoterapii doplňují další terapeutické aktivity – arteterapie, neverbální techniky (prvky dramaterapie, imaginativní terapie), nácvik relaxačních technik (Schultzův autogenní tréning, Jacobsonova progresivní relaxace atd.), prvky práce s tělem i práce s dechem, ergoterapie, biblioterapie.

Terapeutický tým tvoří Mgr. Barbora Kohoutová, klinická psycholožka a psychoterapeutka, MUDr. Alexandra Kroupová, psychiatrička a psychoterapeutka, Andrea Sobotková DiS, psychoterapeutka, zdravotní sestra. Po celou dobu stacionáře je přítomna zdravotní sestra – psychoterapeutka. Všichni terapeuti pracují pod odbornou supervizí.

Od konce dubna tohoto roku sídlí naše klinika v novém objektu ve Strašnících. Příjemné a čisté prostředí nabízí pacientům dobré zázemí – terapeutická místnost s kobercem, křesly, vybavená kuchyňka s rychlovarnou konvicí, lednicí a mikrovlnnou troubou, výtah, venkovní prostor pro kuřáky. Ergoterapii zažívají pacienti v naší dobře vybavené dílně pod vedením zkušené terapeutky. Samozřejmostí je bezbariérový přístup.

Odpovědným psychoterapeutem tohoto běhu stacionáře je Mgr. Kohoutová.
Potřebuje-li pacient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může PN vystavit buď ošetřující lékař, nebo naše zařízení.

Před začátkem léčby v kterémkoli z našich programů je nutné, aby se pacient sám předem osobně nebo telefonicky objednal k diagnostickému pohovoru.

Kontakt:
Klinika Eset, Úvalská 3411/47, 100 00
Tel: 272 937 499-500
e-mail:eset.detske2@volny.cz
eset.ambulance@volny.cz

terapeutický tým:

Mgr. Kohoutová, vedoucí stacionáře
MUDr. Alexandra Kroupová
Andrea Sobotková DiS

S pozdravem

Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.