Denní stacionář pro pacienty s neurotickými, psychosomatickými a osobnostními problémy

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás informovali o připravovaném denním stacionáři pro pacienty s neurotickými, psychosomatickými a osobnostními potížemi.

Termín stacionáře je od 15.4. do 28.6. 2019.

Léčba v denním stacionáři trvá 11 týdnů, každý všední den od 8.30 do 14. 30 hod. Probíhá formou psychodynamicky orientované psychoterapie. Program zahrnuje komunitní setkání, skupinovou psychoterapii zaměřenou na sebepoznání a odpolední relaxace (autogenní trénink, Jacobsonova progresivní relaxace, biblioterapie, arteterapie, muzikoterapie).

Vzhledem ke struktuře terapie je nezbytné absolvovat celý program v plném rozsahu. Není-li možné tuto podmínku splnit, můžeme nabídnout některou z méně časově náročných forem psychoterapie, např. frakcionovaný stacionář (3x týdně v odpoledních hodinách) nebo docházkové skupiny (1x týdně).

Na dobu trvání stacionáře může náš psychiatr vystavit pracovní neschopnost.

Výběr pacientů pro tento stacionář probíhá formou individuálního diagnostického pohovoru s vedoucím psychoterapeutem stacionáře a je rovněž nutné absolvovat vstupní vyšetření psychiatrem.

V současné době již probíhají pohovory pro tento stacionář a je tedy možné se objednat telefonicky na čísle 220 910 960 (příjem pacientů) nebo na čísle 272 940 879-80 (recepce).

Terapeutický tým:
Mgr. Andrej Chovanec – klinický psycholog
tel.: 220 910 952
e-mail: psycholog-neu@klinikaeset.cz

Mgr. Pavel Mareš – koterapeut

Děkujeme za dlouhodobou vzájemnou spolupráci.
S přátelským pozdravem

Mgr. Andrej Chovanec, vedoucí stacionáře

MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D., ředitel kliniky