Denní stacionář pro pacienty s neurotickými, psychosomatickými a osobnostními potížemi

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom vás informovali o připravovaném novém běhu denního stacionáře pro pacienty s neurotickými, psychosomatickými a osobnostními potížemi. Termín zahájení je stanoven na 16.4.2018, délka trvání je 11 týdnů.

Léčba v denním stacionáři trvá 11 týdnů, každý všední den od 8.30 do 14.30 hod. Probíhá formou psychodynamicky orientované skupinové psychoterapie; povinný program, 9-14hod., zahrnuje dále komunitní setkání a další program zaměřený na sebepoznání a prožívání (relaxace, pohybová terapie, biblioterapie, arteterapie, muzikoterapie). Vzhledem ke struktuře terapie je nezbytné absolvování celého programu v plném rozsahu. V případě nemožnosti splnění této podmínky můžeme nabídnout některou z dalších (méně časově náročných) forem skupinové terapie – frakcionovaný stacionář, docházkové skupiny.

Potřebnou pracovní neschopnost pro dobu stacionáře může vystavit ošetřující lékař či náš psychiatr.

Po ukončení stacionáře zasíláme zprávu o průběhu terapie odesílajícímu lékaři.

Vhodné pacienty můžete písemně doporučovat již nyní. Objednávat se mohou na tel. čísle 272940879-80 (recepce) s tím, že mají zájem o tento stacionář.

Výběr pacientů pro tento stacionář probíhá formou individuálního diagnostického pohovoru s vedoucím psychoterapeutem stacionáře a předtím zájemci absolvují vstupní vyšetření psychiatrem. Indikační pohovory k účasti v terapii jsou již zahájeny a je tedy možné se objednat osobně či telefonicky.

Terapeutický tým:
Mgr. Andrej Chovanec – klinický psycholog
Kontakt. tel.: 220910952
mail: psycholog-amb@klinikaeset.cz
Mgr. G. Meluzínová – zdravotní sestra, koterapeutka

Kontakt: tel.: 220910957
mail: sestra-neu@klinikaeset.cz

S díky za spolupráci a s pozdravem

Mgr. Andrej Chovanec, vedoucí stacionáře

MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D., za Kliniku ESET