Denní stacionář

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vám oznámit, že v dubnu 2019 zahajujeme další běh

DENNÍHO STACIONÁŘE na Klinice ESET.
Úvalská 3411/47, Praha 10

Indikační rozhovory budou probíhat od března 2019.

Začátek stacionáře je v pondělí 15. 4. ukončení v pátek 21. 6. 2019 (10 týdnů).

Do našeho léčebného programu přijímáme pacienty s neurotickými, osobnostními a psychosomatickými problémy.

DS probíhá každý pracovní den v době od cca 8:30 – 14:00 hodin. Je sestaven z bloků komunity, dynamicky orientované psychoterapie, nácviku relaxačních technik (autogenní trénink, Jacobsonova progresivní relaxace), prvků práce s tělem, neverbálních technik/arteterapie, biblioterapie a prvků KBT. Vzhledem ke struktuře terapie je nezbytné absolvovat celý program v plném rozsahu.

Potřebuje-li pacient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může ji vystavit buď ošetřující lékař, nebo naše zařízení.

Před začátkem léčby v denním stacionáři je potřebné, aby se pacient předem objednal k indikačnímu rozhovoru na některý z následujících kontaktů:

• telefonicky přes sestru Mgr. Zuzanu Finkovou nebo Ester Linhartovou:
220 910 948, sestra-ds@klinikaeset.cz
• nebo Mgr. Kukolová: nejlépe e-mailem psycholog-is@klinikaeset.cz,
výjimečně k zastižení na tel. 220 910 946
• recepce kliniky – přepojením na I. patro – sesterna:
272 937 500, 272 937 499, 272 940 880, 272 940 879

S díky za spolupráci a s pozdravem

Mgr. Martina Kukolová, vedoucí stacionáře

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., ředitel Kliniky ESET