Denní stacionář pro pacienty s neurotickými, osobnostními a psychosomatickými problémy

Vážené kolegyně a kolegové,

navazujeme na dosavadní dobrou spolupráci s mnohými z Vás a dovolujeme si oznámit, že otevíráme nový běh DENNÍHO STACIONÁŘE na Klinice ESET.

Stacionář bude probíhat na naší adrese: Úvalská 3411/47, Praha 10

Termín začátku je stanoven na pondělí 23.4.2018, délka trvání je 11 týdnů.

Do našeho léčebného programu přijímáme pacienty, kteří trpí neurotickými, osobnostními a psychosomatickými problémy.

Psychoterapeutický program stacionáře v uzavřené skupině trvá 11 týdnů.

Probíhá každý pracovní den v době od cca 8.30 – 14.00 hod. Je sestaven z bloků komunity,
dynamicky orientované psychoterapie, nácviku relaxačních technik, prvků práce s tělem a neverbálních technik.

Odpovědným psychoterapeutem tohoto běhu stacionáře je MUDr.Hauserová.
Potřebuje-li pacient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může PN vystavit
buď ošetřující lékař, nebo naše zařízení.
Před začátkem léčby v kterémkoli z našich programů je nutné, aby se pacient sám předem
osobně nebo telefonicky objednal k diagnostickému pohovoru.

Kontakt:
Klinika ESET, Úvalská 3411/47, Praha 10
MUDr.Hauserová tel. 220 910 947
Sesterna : 220 910 948
Recepce – přepojení-I.patro-sesterna: 272 937 500, 272 937 499, 272 940 880, 272 940 879

e-mail: eset.ambulance2@volny.cz
sestra-ds@klinikaeset.cz

S díky za spolupráci a s pozdravem

MUDr.Lucie Hauserová, vedoucí stacionáře

MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D., ředitel Kliniky ESET