Frakcionovaný denní stacionář pro pacienty s neurotickými, depresivními a lehčími osobnostními potížemi

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom vás informovali o připravovaném novém běhu frakcionovaného denního stacionáře pro pacienty s neurotickými, depresivními a lehčími osobnostními potížemi. Termín zahájení je stanoven na 15.1.2018, délka trvání je 10 týdnů.

Jedná se o večerní stacionář, probíhá 3x týdně 3 hodiny v podvečerních hodinách (pondělí, úterý, čtvrtek od 16:30 do 19:30 h). Je tedy vhodný pro pacienty, kteří nechtějí při léčbě přerušit svoje zaměstnání. Délka trvání stacionáře je 10 týdnů.

Nová skupina frakcionovaného stacionáře se otevírá 3x ročně (leden, duben, září).

Program stacionáře zahrnuje komunitu, skupinovou psychoterapii, arteterapii a nácvik relaxací.

Podmínkou vstupu do stacionáře je vstupní vyšetření naším psychiatrem, vstupní konzultace s vedoucí stacionáře a uzavření terapeutického kontraktu.

Kontraindikací ke vstupu do stacionáře je abusus drog, alkoholu či nepředepsaných medikamentů.
Po skončení stacionáře obdrží odesílající lékař závěrečnou zprávu s uvedením, v čem stacionář pacientovi pomohl a zda je indikován k další psychoterapii včetně doporučení o podobě této psychoterapie. Pacient také může v případě zájmu absolvovat závěrečnou konzultaci, která je společnou reflexí jeho psychoterapeutického procesu v rámci stacionáře.

Vhodné pacienty můžete písemně doporučovat již nyní. Objednávat se mohou na tel. čísle 272940879-80 (recepce) s tím, že mají zájem o tento stacionář.

Terapeutický tým:
Mgr. Zuzana Kohoutová – psycholog, vedoucí stacionáře

Mgr. Popelková – zdravotní sestra, koterapeutka,

S díky za spolupráci a pozdravem

Mgr. Zuzana Kohoutová

vedoucí stacionáře