Odborné týmy

Příjmové oddělení
MUDr. Jan Brůha
MUDr. Ivo Klár
MUDr. Dana Kulhánková
Bc. Lenka Jarešová
Psychózy
MUDr. Ondřej Pěč
Bc. Adéla Hrubcová
Hraniční poruchy
Ing. Mgr. Irena Ludvíková
Eva Neudörflová, DiS
Neurózy - každodenní program - I. Vejvanovského
Mgr. Andrej Chovanec
Andrea Dušková Sobotková
Neurózy - každodenní program - II. Hekrova
MUDr. Lucie Hauserová
Mgr. Martina Kukolová
MUDr. Alexandra Kroupová
Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Neurózy - každodenní program - III. Hekrova
Mgr. Barbora Kohoutová
MUDr. Radmila Schneiderová
Mgr. Gabriela Meluzinová
Neurózy - frakcionovaný program Vejvanovského
Mgr. Lenka Misarová
Blanka Dvořáková
Léčba návykových nemocí
MUDr. Lucie Jurkovská
Mgr. Zuzana Vybíralová
Marta Hořejšová
Léčba posttramatických stavů CNS
MUDr. Marie Novotná
Mgr. Roman Kamenišťák
Mgr. Irena Kopřivová
Mgr. Michaela Slabochová
Děti a mládež
Mgr.Barbora Kohoutová
Mgr. Jana Krištofová
Mgr. Daniel Kořínek
Doc. PhDr. Karel Balcar, Ph.D.
Klinická psychologie
Mgr. Jan Vybíral
Mgr. Jana Krištofová
Mgr. Barbora Kohoutová
Mgr. Martina Kukolová
PhDr. Daniela Wurstová
Ing. Mgr. Irena Ludvíková
Mgr. Zuzana Vybíralová
Mgr. Roman Kamenišťák
Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc
Bc. Michal Slaninka, Ph.D.
Mgr. Andrej Chovanec
Mgr. Andrea Ford
Mgr. Daniel Kořínek
Ergoterapie
Eva Česáková, DiS.
Návštěvní péče psychiatrických sester
Helena Talandová, DiS.
Miroslava Slunečková, DiS.
Kateřina Crhová, DiS.
Sociální rehabilitace – asertivní tým
MUDr. Jan Brůha
Helena Talandová, DiS
Bc. Libor Hejl
Sociální a pracovní začleňování osob s duální dg
Mgr. Lucie Vojtková
Kateřina Crhová, DiS
Psychiatrické ambulance
MUDr. Jan Brůha
MUDr. Ivo Klár
MUDr. Dana Kulhánková
MUDr. Ondřej Pěč
MUDr. Marie Novotná
MUDr. Alexandra Kroupová
MUDr. Zuzana Pinďáková
MUDr. Lucie Hauserová
MUDr. Eva Růžičková
MUDr. Radmila Schneiderová
Chráněné bydlení
Mgr. Nicol Hemalová