Přehled všech terapií kliniky

ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika
jaro 2018, pracoviště pod vedením MUDr. Ondřeje Pěče, Ph.D.

 IndikaceDruhTýd.frekvenceTrváníPozn.
Denní stacionáře – plný program
Mgr. Čechová
MUDr. Pěč
Bc.Hrubcová
PsychózyDS plný programPo-Pá 9 - 15kontinuálně 9 měs., 1.měs. zkušebnímožné doplnění
Mgr.Ludvíková
Fridrichová
Hraniční poruchy osob.DS plný programPo - Pá
8.30-14.30
kontinuálně - 9 měs.dle indiv. objednání
Mgr. Chovanec
Mgr. Meluzínová
NeurózyDS plný programPo - Pá, 8.30-14.30 Termíny:
2.1. -29.3.2018
MUDr.Novotná
Mgr.Kamenišťák
Bc.Slabochová
(ul.Brigádníků)
Afektivní poruchyDS plný programPo - Pákontinuálně 3-9 měs.možné doplnění
Denní stacionáře – frakcionovaný program
Mgr. Kohoutová
Mgr. Popelková
Neurózy
Lehčí por.
osobnosti
DS frakcionovaný programPo, Út, Čt
16.30-19.30
Trvání: 11 týdnů
Termíny:
15.1-29. 3. 2018
Docházkové psychoterapeutické skupiny
Mgr.Chovanec
Fridrichová
PsychózyDocházková skupinaSt 16.00dle indiv. objednání
MUDr.Pěč
Bc.Hrubcová
PsychózyDocházková skupinaPo 14.00možné doplnění
Mgr.Ludvíková
Sobotková
Poruchy osobnostiDocházková skupinaÚt 15.15pro absolventy DS pro hranič. p.os.
Mgr. PastrňákNeurózyDocházková skupinaPo 17.00
Mgr.Kamenišťák
Mgr.Kopřivová
(ul.Brigádníků)
Neurózy, lehčí
por.osobnosti
Docházková skupinaPo 17.30možno doplnit
Mgr.Vybíralová
Bc. Slabochová
(ul.Brigádníků)
Neurózy, lehčí
por.osobnosti
Docházková skupinaČt 17.00možno doplnit
Mgr.Kamenišťák
Hořejšová
(ul.Brigádníků)
ZávislostiDocházková skupinaÚt 17.00Doléčovací skupinamožno doplnit
MUDr. Jurkovská
Hořejšová
(ul.Brigádníků)
ZávislostiDocházková skupinaSt 17.00Doléčovací skupinaMožno doplnit
MUDr.Novotná
Slabochová
(ul.Brigádníků)
Poúrazové a posttraumat. stavy, chronické depreseDocházková skupinaSt 14.30Doléčovací skupina pro absolventy stacionáře
Ambulance, individuální psychoterapie
MUDr.BrůhaPsychiatrická ambulanceÚt - Pájen Pha 10, 11, dle objednání
MUDr.KlárPsychiatrická ambulanceSt, Čtjen Pha 10, 11, dle objednání
MUDr.BrožkováPsychiatrická ambulance
Ind.psychoter.
Útjen Pha 10, 11, dle objednání
MUDr. KolaciováPsychiatrická ambulancePo, Pájen Pha 10, 11, dle objednání
MUDr. KněžováPsychiatrická ambulanceÚt - Čtjen Pha 10, 11, dle objednání
MUDr.Novotná (ul.Brigádníků)Psychiatrická ambulance
Individuální
psychoterapie
Út, St, Čtplno
MUDr.Jurkovská
(ul.Brigádníků)
Závislosti
Jiné dg.
AmbulancePo - Čtdle indiv. objednání
MUDr. Jurkovská
(ul.Brigádníků)
Duální dg.Případové vedení, rehabilitaceČtdle indiv. objednání
MUDr.PěčIndividuální psychoterapiePo - Pádle indiv. objednání
MUDr.PěčAmbulanceplno
Mgr. LudvíkováPor. osobnosti, neurózy aj.Individuální psychoterapiePo - Pádle indiv. objednání
Mgr. ChovanecNeurózy
Por.osobnosti
Individuální psychoterapie
Po - Pádle indiv. objednání
Mgr. KohoutováNeurózy
Por.osobnosti
Individuální psychoterapie
Psychodiagnostika dosp.
Po - Pádle indiv. objednání
Mgr.Kamenišťák
(ul.Brigádníků)
Afektivní poruchy
Poruchy os.
Neurózy
Psychodiagnostika dosp Individ.psychoterapiePo- Pádle indiv. objednání
Mgr. Talandová
(ul.Brigádníků)
Závislosti
Neurózy, Por.osobnosti
Individuální psychoterapiedle indiv. objednání
Mgr. Pěčová (ul. Hekrova)Neurózy, poruchy osobnostiindividuální psychoterapieÚt - Pádle indiv. objednání
Ergoterapie
Multiprofesní týmy ve spolupráci s ESET-HELP, z.s.
MUDr. Knežová
MUDr. Pěč
Mgr. Talandová, DiS.
Bc. Hejl
Bc. Macková
Mgr. Kusáková
Mgr. Novotná
Mgr. Neubauerová, DiS.,
Fedorová
Psychózy, Afektivní poruchy OCDKomunitní terénní tým pro 11, 10, 14Po - Pákontinuálně po dobu 1 roku, poté schválení RLpříjem dle vstupních kritérií týmu
MUDr. Brůha
MUDr. Knežová
Talandová, DiS.
Bc. Hejl
Psychózy – pacienti s váznoucí spolupracíAsertivní komunitní terénní tým pro 11, 10, 14Po - Pákontinuálně po dobu 1 roku, poté schválení RLDle domluvy
MUDr.Jurkovská
Bc. Macková
Mgr. Kusáková
(ul.Brigádníků)
Duální diagnosyPřípadové vedení u duálních dg. pro Prahu 11, 10, 14Po - Pákontinuálně po dobu 1 roku, poté schválení RLDle domluvy
MUDr. Kněžová
Mgr. Hušek
mgr. Kusáková
PsychózyTým chráněného bydleníPo - PáDle domluvy

ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika
jaro 2018, pracoviště pod vedením Doc. PhDr. Jiřího Růžičky, Ph.D.

 IndikaceDruhTýdenní frekvenceTrváníPozn.
Denní stacionář – plný program I.
MUDr. Hauserová
Doc. PhDr. Růžička, PhD.
Mgr. Kukolová
Mgr. Finková
Mrkosová
Neurózy
Psychosomatika
Poruchy osob.
Denní stacionářPo - Pá11 týdnů 22.1 - 6.4.2018
Denní stacionář – plný program II.
Mgr. Kohoutová
MUDr.Kroupová
A. Sobotková
Neurózy
Psychosomatika
Poruchy osobnosti
Denní stacionářPo - Pá12 týdnů8.1 - 30.3.2018
Ambulance a individuální psychoterapie
Doc.PhDr. Růžička, PhD.AmbulanceÚt - Pá
Doc.PhDr. Růžička, PhD.Psychosomatika
Poruchy osobnosti
Hraniční por.
Individuální psychoterapieÚt - PáDle domluvy
MUDr. RůžičkováAmbulance
Individuální psychoterapie
Po – ČtDle domluvy
MUDr. HauserováAmbulancePo - Pá
MUDr. HauserováNeurózy
Por.osobnosti
Psychosomatika
Individuální psychoterapie
Ambulance
Dle domluvy
MUDr. PinďákováNeurózy
Hraniční p.
Poruchy osobnosti
Afektivní poruchy
Psychosomat. poruchy
Individuální psychoterapie, AmbulanceDle objednáníBez limituDle domluvy
Mgr. KukolováNeurózy
Por. osobnosti
Vztahové problémy
Párová terapie
Individuální psychoterapie
Psychodiagnostika
Po-ČtDle domluvy
MUDr. KroupováAmbulanceÚt, St, Pá
MUDr. KroupováNeurózy
Poruchy osobnosti
Psychosomatika
Afektivní poruchy
Individuální psychoterapieÚt, St, PáDle domluvy
PhDr. WurstováNeurózy
Poruchy osobnosti
Individuální psychoterapieDle objednáníBez limituDle domluvy
Mgr. VybíralNeurózy
Hraniční poruchy
Poruchy osobnosti
Psychosomatika
Individuální psychoterapiePo, Út, St, PáBez limituDle domluvy
Doc.PhDr.Čálek, CSc.Poruchy osobnosti
Psychosomatika
Ambulance
psychoterapie
Po - PáDle domluvy
Ambulance pro děti, mládež a rodinu
Mgr. KohoutováDětská klientela,
neurotické, vývojové a osobnostní poruchy, Poruchy chování
Psychologická ambulance (děti, dospělí)
Psychoterapie,
Psychodiagnostika
Po - ČtDle domluvy
Mgr. et Mgr. RubešováPoruchy chování,
dětské neurózy, vývojové poruchy, osobnostní poruchy, psychosomatika, dětská adolescentní a dospělá klientela
Psychologická ambulance (dětská i dospělá) Psychoterapie
Psychodiagnostika
St, Čt, PáDle domluvy
Mgr. KořínekPoruchy chování
Dětské neurózy
Vývoj. poruchy
Osobnostní por.
Psychosomatika
Dětská, adolescentní a dospělá klientela
Psychologická ambulance (dětská i dospělá) Psychoterapie
Psychodiagnostika
Út, Čt, PáDle domluvy
Docházkové skupiny
Doc. PhDr. Čálek, CSc.Neurózy
Poruchy osobnosti
Psychosomatika
Docházková skupinaSt 17.00Dle domluvy
Doc. PhDr. Čálek, CSc.. + Doc.PhDr. Růžička, PhDPsychosomatika
Poruchy osobnosti
Docházková skupinaČt 16.00Dle domluvy
Mgr. Čechová
Mgr. Hanibal
Neurózy,
poruchy osobnosti
Docházková skupina Út 17.30 Dle domluvy
Mgr. Kukolová
Mgr. et Ing. Meier
Neurózy, úzkostné poruchy
Por. osobnosti
Docházková skupinaČt 17.30Dle domluvy
MUDr. Kroupová
PhDr. Najbrová
Neurózy, afektivní poruchy
Poruchy osobnosti
Psychosomatika
Docházková skupinaSt 17.00Dle domluvy
Mgr. Kohoutová
Mgr. Milner
Neurózy, psychosomatika, poruchy osobnostiDocházková skupinaPo 17.00Dle domluvy
Mgr. KrištofováPsychosomatické, vývojové a vztahové obtíže u dětí do 12 letDocházková skupinaPo 16.00Dle domluvy
Mgr. Kohoutová
Mgr. Krtek
Vztahové, úzkostné a psychosomatické poruchy u dětí 16-18 letDocházková skupinaČt 17.45Školní rokDle domluvy
Mgr. Krištofová
Mgr. Krtek
Psychosomatické, osobnostní a vztahové obtíže,
Adolescentní krize
Docházková skupinaPo 18.30Dle domluvy
Linhartová
Dušková Sobotková
Mgr. Finková
RelaxaceČt 15.30Dle domluvy
Doc.PhDr.Balcar, CSc.
Mgr.Vacková
Poruchy chování u dětí, šikana
11-15 let
Docházková skupinaÚt 16.00Dle domluvy
Mgr.Kohoutová
Mgr.Meier
Vztahové, úzkostné a psychosomatické poruchy u dětí 12-15 letDocházková skupinaČt 16.30Školní rokDle domluvy
Mgr. KořínekSkupinová psychoterapie psychosomat. poruch u dospělýchDocházková skupinaÚt 17.30Bez limituDle domluvy