Nabídka edukativních kurzů a seminářů pro rok 2018

NázevTermínCena
IPT pro schizofrenní pacienty I.
MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.
Bc. Adéla Hrubcová
určeno pro O
30.11. - 1.12.
pátek a sobota
1690,-

Přihlášky a informace na telefonním čísle: 2424 85 855

mail: klinikaeset@volny.cz

Semináře jsou sebezkušenostní a určené pro:
O – odborná veřejnost (lékaři, psychologové, zdravotní
sestry, sociální pracovníci atp.)
LP – laická veřejnost s psychoterapeutickou zkušeností
L – laická veřejnost se zájmem o danou problematiku


 

Integrovaný psychoterapeutický program pro schizofrenní pacienty II.

Lektor: MUDr. Ondřej Pěč

Integrovaný psychoterapeutický program pro schizofrenní pacienty (IPT) svou koncepcí zahrnuje jak zvládání kognitivních poruch, narušených sociálních funkcí a schopností řešit problémy, tak i přístupy skupinově dynamické. Umožňuje pacientům zapojit se v rámci další rehabilitace a resocializace. Terapeutický program byl vytvořen prof. Brennerem a dr. Roderem ze Švýcarska. Metoda je vhodná pro práci s pacienty hospitalizovanými i ambulantními. Teoretická výuka v semináři je zaměřena na základní znalosti o kognitivních deficitech a poruchách zpracování informací u schizofrenních onemocnění. Součástí semináře jsou demonstrace jednotlivých technik, praktická cvičení a nácvik. IPT lze absolvovat v libovolném pořadí.

MUDr. Ondřej Pěč ukončil studium lékařské fakulty UK v roce 1985 atestaci II. stupně z psychiatrie složil v roce 1991. V psychoterapii se orientuje na dynamické směry se zaměřením na problematiku psychóz a těžších poruch. V oblasti kognitivní rehabilitace psychóz absolvoval výcvik v kognitivní terapii schizofrenních onemocnění na Psychiatrické klinice v Bernu u dr. Rodera.

Bc. Adéla Hrubcová je registrovaná zdravotní sestra. Ukončila vzdělání na 3.LF UK, obor ošetřovatelství. Na Klinice ESET pracuje jako vrchní sestra a koterapeut v denním stacionáři pro pacienty s psychotickým onemocněním. Absolovala kursy IPT I. a II. a v rámci svojí pracovní náplně s touto metodou denně pracuje. Prošla výcvikem IAPSA ve skupinové psychoanalytické psychoterapii.

 

RELAXACE a AUTOGENNÍ TRÉNINK

Lektor: Andrea Sobotková

V semináři se seznámíte s praktickými ukázkami relaxačních technik a autogenním tréninkem, zaměřených na odreagování stresu a psychohygienu. Vhodný je volný oděv.

Andrea Sobotková je psychiatrická sestra a koterapeut v denním stacionáři Kliniky ESET pro pacienty s neurotickými potížemi. Má výcvik v dynamické hlubině orientované skupinové psychoterapii a supervizní výcvik v DA psychoterapii. Po studiu na Střední zdravotní škole absolvovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu a funkční specializaci v psychiatrii. Opakovaně a s úspěchem vede semináře relaxačních technik, arteterapie a pohybové terapie.

 

Asertivita

Lektor: Mgr. Kateřina Matoušková

Náplní semináře je nácvik asertivního chování. Tento způsob projevu je protipól agresivního chování a přece nám pomáhá účinně dosáhnout svých cílů, projevit plně svá přání a potřeby. Zároveň ale při tom respektujeme přání, potřeby a cíle ostatních. Na semináři se budeme se zabývat součástmi asertivního chování, jako je schopnost přijmout i dát kompliment, přijmout a vyjádřit kritiku, prosazovat své požadavky, dosáhnout kompromisu, vše za použití nenásilné komunikace. Budeme se zabývat i neverbální komunikací, pracovat s gesty, postojem a hlasem. Seminář se nácviku asertivního chování věnuje především formou zkoušení modelových situaci.

Mgr. Kateřina Matoušková je psycholog, psychoterapeut, kouč a lektor komunikačních dovedností. Vystudovala psychologii, absolvovala výcvik v dynamické skupinové terapii, výcvik v koučování a řadu dalších odborných kurzů. Dlouhodobě se zabývá rozvojem lidských zdrojů. Je též absolventkou překladatelství. Při spojení těchto všech dovedností pomáhá klientům překonávat překážky při jejich činnosti a komunikaci, dosahovat svých cílů a nalézat radost a smysl v tom, co dělají.