Terapie metakognice u schizofrenních pacientů

Lektor: Prof. Paul H. Lysaker, Ph.D.

Pořádají: ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika s.r.o.
ve spolupráci s ESET-HELP, z.s.
Termin konání: 18.6.2016
Místo konání: Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4

Obsahem semináře je úvod do teorie metakognice a u schizofrenie. Seminář se zabývá konceptem nedostatečné koherentní sebezkušenosti u této poruchy, možnostmi vyšetření metakognice a výsledky výzkumu a aplikace teorie metakognice u schizofrenních pacientů v rámci integrativní psychoterapie. Účastníci budou mít možnost shlédnout a diskutovat videa psychoterapeutických sezení, probírat možnosti ke zlepšení adherence k tomuto typu psychoterapie. Seminář je pojat jako úvod pro zainteresované zájemce k dalšímu pokračování tréninku v terapii metakognice.

Prof. Paul H. Lysaker, Ph.D. je výzkumník a tvůrce řady projektů týkajících se psychoterapie a rehabilitace u schizofrenie. Je autorem řady publikací na téma metakogniíce, zotavení, neurokognice, narativní kapacity, internalizovaného stigmatu u schizofrenie a vztahu mezi psychoterapií, rehabilitací a neurovědami.

  • Cena semináře 1350,- Kč (při přihlášení do 30.4.2016), poté 1400,- Kč.
  • Tlumočení semináře je zajištěno.
  • Účast na konferenci bude zařazena do programu postgraduálního vzdělávání pro lékaře, klinické psychology a zdravotní sestry. Účastníci obdrží certifikát s kredity.
  • Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Přihlášky a informace na telefonním čísle: 2424 85 855
mail: klinikaeset@volny.cz

Program semináře

9.00-9.45Pojem metakognice a nedostatečné koherentní sebezkušenosti u schizofrenie
9.45-10.30Jak konceptualizovat a měřit metakognici (včetně praktických ukázek a diskuse)
10.30-10.45Kávová přestávka
10.45-11.30Potvrzující nálezy výzkumných studií, diskuse
11.30-12.15Aplikace konceptu metakognice v integrativní psychoterapii.
12.15-13.15Přestávka na oběd
13.15-14.00Video z psychoterapeutického sezení, diskuse
14.00-14.45Nástroj pro zvýšení adherence v psychoterapii
14.45-15.00Kávová přestávka
15.00-15.45Diskuse, možnosti další spolupráce