Stěhování

Ke dni 3.4. 2017 budou na adresu Úvalská 3411/47, Praha 10 přestěhována veškerá pracoviště z objektu Vejvanovského a tedy tato oddělení a lékaři.

Telefon 272940880, 272 940879 zůstane zachován.

příjmové oddělení: Bc. Lenka Jarešová
MUDr. Brůha, MUDr. Klár, MUDr. Kolacíová, MUDr. Brožková
psychózy – ambulance i stacionář : MUDr. Pěč, Ph.D., MUDr. Knežová, Mgr. Čechová, Bc. Hrubcová
hraniční poruchy – ambulance i stacionář: Mgr. Ludvíková, E. Neüdorflová, DiS.
neurózy – ambulance i stacionář: Mgr. Chovanec, Mgr. Ford, Mgr. Paštrnák, A.Dušková Sobotková, B. Dvořáková
terénní psychiatrické sestry – H.Talandová, DiS, K. Crhová, DiS., J. Lažanová
ergoterapie z objektu Hekrova 805 – E.Česáková, DiS

Podrobnější informace i mapky jsou k dispozici u Vašich lékařů nebo na příjmovém oddělení.

Mailové kontakty na všechny pracovníky zůstanou zachovány. Věříme, že se Vám naše nové pracoviště bude líbit.
Ke dni 24.4.2017 Ke dni 3.4. 2017 budou na adresu Úvalská 3411/47, Praha 10 přestěhována veškerá pracoviště z objektu Hekrova 805 a tedy tato oddělení a lékaři.
Telefon 272 937 500 a 272 937 499 zůstane zachován
Oddělení klinické psychologie a léčba neuróz – ambulance i stacionář: Doc. PhDr. Růžička, Ph.D. , Mgr. Čechová, Mgr. Kořínek, Mgr. Kukolová, Mgr. Rubešová, Mgr. Slaninka, Mgr. Vybíral, E.Linhartová
oddělení pro děti a mládež – Mgr. Kohoutová, Mgr. Krištofová, Mgr. Rubešová, Mgr. Kořínek
psychiatrické ambulance a stacionář – MUDr. Růžičková, MUDr. Kroupová, MUDr. Schneiderová, MUDr.Hauserová, Preislerová Hana, Z.Finková,
Podrobnější informace i mapky jsou k dispozici u Vašich lékařů nebo na recepci v budově Hekrova
Mailové kontakty na všechny pracovníky zůstanou zachovány. Věříme, že se Vám naše nové pracoviště bude líbit.


klinika