Termín začátku nového běhu denního stacionáře

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

navazujeme na dosavadní dobrou spolupráci s mnohými z Vás a dovolujeme si oznámit termín začátku nového běhu DENNÍHO STACIONÁŘE, kterým je pondělí 11. 1. 2016

Do našeho léčebného programu přijímáme pacienty, kteří trpí neurotickými, osobnostními a psychosomatickými problémy.

Psychoterapeutický program stacionáře v uzavřené skupině trvá 11 týdnů.

Probíhá každý pracovní den v době od cca 8.30 – 14.00 hod. Je sestaven z bloků komunity, dynamicky orientované psychoterapie, nácviku relaxačních technik, prvků práce s tělem a neverbálních technik.

Odpovědným psychoterapeutem tohoto běhu stacionáře je MUDr. Hauserová Potřebuje-li pacient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může PN vystavit buď ošetřující lékař, nebo naše zařízení.

Před začátkem léčby v kterémkoli z našich programů je nutné, aby se pacient sám předem osobně nebo telefonicky objednal k diagnostickému pohovoru.

Kontakt:
Klinika ESET, pracoviště  Hekrova 805, Praha 4- Jižní Město.
Tel: 272 937 500, lin.32 nebo lin.29
e-mail:eset.ambulance2@volny.cz
eset.stanicni@volny.cz


klinika