Klinika Eset se stěhuje do nové budovy na adresu Úvalská 3411/47

Ke dni 3.4. 2017 budou na adresu Úvalská 3411/47, Praha 10 přestěhována veškerá pracoviště z objektu Vejvanovského a tedy tato oddělení a lékaři.

Telefon 272940880, 272 940879 zůstane zachován.

příjmové oddělení: Bc. Lenka Jarešová, MUDr. Brůha, MUDr. Klár, MUDr. Kolacíová, MUDr. Brožková.
psychózy – ambulance i stacionář: MUDr. Pěč, Ph.D., MUDr. Knežová, Mgr. Čechová, Bc. Hrubcová.
hraniční poruchy – ambulance i stacionář: Mgr. Ludvíková, E. Neüdorflová, DiS.
neurózy – ambulance i stacionář: Mgr. Chovanec, Mgr. Ford, Mgr. Paštrnák, A.Dušková Sobotková, B. Dvořáková.
terénní psychiatrické sestry: H.Talandová, DiS, K. Crhová, DiS., J. Lažanová
ergoterapie z objektu Hekrova 805: E.Česáková, DiS.

Podrobnější informace i mapky jsou k dispozici u Vašich lékařů nebo na příjmovém oddělení.

Mailové kontakty na všechny pracovníky zůstanou zachovány. Věříme, že se Vám naše nové pracoviště bude líbit.

Ke dni 24.4.2017 budou na adresu Úvalská 3411/47, Praha 10 přestěhována veškerá pracoviště z objektu Hekrova 805 a tedy tato oddělení a lékaři.

Telefon 272 937 500 a 272 937 499 zůstane zachován.

Oddělení klinické psychologie a léčba neuróz – ambulance i stacionář: Doc. PhDr. Růžička, Ph.D. , Mgr. Čechová, Mgr. Kořínek, Mgr. Kukolová, Mgr. Rubešová, Mgr. Slaninka, Mgr. Vybíral, E.Linhartová.
oddělení pro děti a mládež – Mgr. Kohoutová, Mgr. Krištofová, Mgr. Rubešová, Mgr. Kořínek.
psychiatrické ambulance a stacionář – MUDr. Růžičková, MUDr. Kroupová, MUDr. Schneiderová, MUDr.Hauserová, Preislerová Hana, Z.Finková.

Podrobnější informace i mapky jsou k dispozici u Vašich lékařů nebo na recepci v budově Hekrova.

Mailové kontakty na všechny pracovníky zůstanou zachovány. Věříme, že se Vám naše nové pracoviště bude líbit.

mapka-web