Nabídka edukativních kurzů a seminářů

NázevTermínCena
IPT pro schizofrenní pacienty II.
MUDr. Ondřej Pěč
určeno pro O
9.-10.12.
pátek
sobota
1490,-
Relaxace a autogenní trénink
Andrea Sobotková
určeno pro L, LP, O
25.- 26.11.
pátek
sobota
1490,-
Asertivita
Mgr. Kateřina Matoušková
určeno pro L, LP, O
10. -11.12..
sobota
neděle
1490,-

Přihlášky a informace na telefonním čísle: 2424 85 855

mail: klinikaeset@volny.cz

Semináře jsou sebezkušenostní a určené pro:
O – odborná veřejnost (lékaři, psychologové, zdravotní
sestry, sociální pracovníci atp.)
LP – laická veřejnost s psychoterapeutickou zkušeností
L – laická veřejnost se zájmem o danou problematiku

 

Integrovaný psychoterapeutický program pro schizofrenní pacienty II.

Lektor: MUDr. Ondřej Pěč

Integrovaný psychoterapeutický program pro schizofrenní pacienty (IPT) svou koncepcí zahrnuje jak zvládání kognitivních poruch, narušených sociálních funkcí a schopností řešit problémy, tak i přístupy skupinově dynamické. Umožňuje pacientům zapojit se v rámci další rehabilitace a resocializace. Terapeutický program byl vytvořen prof. Brennerem a     dr. Roderem ze Švýcarska. Metoda je vhodná pro práci s pacienty hospitalizovanými i ambulantními. Teoretická výuka v semináři je zaměřena na základní znalosti o kognitivních deficitech a poruchách zpracování informací u schizofrenních onemocnění. Součástí semináře jsou demonstrace jednotlivých technik, praktická cvičení a nácvik. IPT lze absolvovat v libovolném pořadí.

MUDr. Ondřej Pěč ukončil studium lékařské fakulty UK v roce 1985 atestaci II. stupně z psychiatrie složil v roce 1991. V psychoterapii se orientuje na dynamické směry se zaměřením na problematiku psychóz a těžších poruch. V oblasti kognitivní rehabilitace psychóz absolvoval výcvik v kognitivní terapii schizofrenních onemocnění na Psychiatrické klinice v Bernu u dr. Rodera.

 

Relaxace a imaginace v barvách a tvarech

Lektor: Andrea Sobotková

V semináři se seznámite s praktickými ukázkami relaxačních technik (zaměřených na sebepoznání a odreagování stresu) a zároveň s možnostmi jejich využití ve výtvarném zpracování. Vhodný je volný oděv.

Andrea Sobotková je psychiatrická sestra a koterapeut v denním stacionáři Kliniky ESET pro pacienty s neurotickými potížemi. Má specializovaný výcvik v dynamické hlubině orientované skupinové terapie. Po studiu na Střední zdravotní škole absolvovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu a funkční specializaci v psychiatrii. Opakovaně a s úspěchem vede semináře relaxačních technik, arteterapie a pohybové terapie.

 

Asertivita

Lektor: Mgr. Kateřina Matoušková

Náplní semináře je nácvik asertivního chování. Tento způsob projevu je protipól agresivního chování a přece nám pomáhá účinně dosáhnout svých cílů, projevit plně svá přání a potřeby. Zároveň ale při tom respektujeme přání, potřeby a cíle ostatních. Na semináři se budeme se zabývat součástmi asertivního chování, jako je schopnost přijmout i dát kompliment, přijmout a vyjádřit kritiku, prosazovat své požadavky, dosáhnout kompromisu, vše za použití nenásilné komunikace. Budeme se zabývat i neverbální komunikací, pracovat s gesty, postojem a hlasem. Seminář se nácviku asertivního chování věnuje především formou zkoušení modelových situaci.

Mgr. Kateřina Matoušková je psycholog, psychoterapeut, kouč a lektor komunikačních dovedností. Vystudovala psychologii, absolvovala výcvik v dynamické skupinové terapii, výcvik v koučování a řadu dalších odborných kurzů. Dlouhodobě se zabývá rozvojem lidských zdrojů. Je též absolventkou překladatelství. Při spojení těchto všech dovedností pomáhá klientům překonávat překážky při jejich činnosti a komunikaci, dosahovat svých cílů a nalézat radost a smysl v tom, co dělají.

 

Jak se k nám dostanete

Jsme na Praze 4 – Jižním Městě
Středisko Vejvanovského, adresa Vejvanovského 1610, Praha 4

MHD: Jeďte metrem, trasa “C“, na konečnou – stanice Háje. Dole na perónu metra se dejte levým výstupem (je u posledního vagónu metra a není na něm pojízdné schodiště), vyjdete ještě v podzemní hale, kde se dejte na pravou stranu. Vyjdete u zastávek autobusu. Přejděte silnici, před sebou máte novou budovu kostela (moderní půlkulatá stavba). Cesta dále povede parkem (zelená louka s kopečky). V polovině cesty vidíte nízké červené panelové domy. Mezi nimi projděte do sídliště a ocitnete se před budovou bývalé školky (pavilónový areál v zahradě), kde se nacházíme. Vstup z dlouhé strany zahrady, tato část je označena nápisem ESET.

Avizovaný program na jaro 2016

Terapie metakognice u schizofrenních pacientů

Lektor: Prof. Paul H. Lysaker, Ph.D.

Obsahem semináře bude úvod do teorie metakognice a nedostatečně koherentní sebezkušenosti u schizofrenie, informace o hodnocení metakognice a výsledcích výzkumu a aplikace u schizofrenních pacientů v rámci integrativní psychoterapie. Účastníci budou mít možnost shlédnout a diskutovat videa psychoterapeutických sezení, probírat možnosti ke zvýšení adherence k tomuto typu psychoterapie. Seminář je pojat jako úvod pro zainteresované zájemce k dalšímu pokračování tréninku v terapii metakognice.

Prof. Paul H. Lysaker, Ph.D. je výzkumník a tvůrce řady projektů týkajících se psychoterapie a rehabilitace u schizofrenie. Je autorem řady publikací na téma metakogniíce, zotavení, neurokognice, narativní kapacity, internalizovaného stigmatu u schizofrenie a vztahu mezi psychoterapií, rehabilitací a neurovědami.

Pravděpodobné datum konání semináře je sobota 18. června 2016. Místo, čas a cena semináře budou ještě upřesněny. Z důvodů omezené kapacity prosíme předběžné zájemce o seminář, aby svůj zájem sdělili na výše uvedený e-mail (klinikaeset@volny.cz)