Sestry

Zdravotní sestry:

Bc. Hrubcová Adéla, vrchní sestra

vzdělání

 • 3.LF UK Praha, obor ošetřovatelství, titul bakalář
 • registrovaná všeobecná sestra
 • kurs Psychiatrická rehabilitace na cestě k zotavení
 • arteterapeutický výcvik 2009 -2010
 • kurs IPT I. a II.
 • započatý psychoterapeutický výcvik IAPSA ve skupinové psychoanalytické psychoterapii

odborné zaměření

 • denní stacionář pro léčbu psychóz
 • vrchní sestra

Hořejšová Marta

vzdělání

 • Střední zdravotní škola, obor zdravotní sesta
 • psychiatrická sestra (PSS, IDV PZ Brno)
 • výcvik v psychoterapii
 • psychiatrická rehabilitace (CRPDZ Praha)
 • registrovaná všeobecná sestra

odborné zaměření

 • ošetřovatelství u návykových nemocí

Sobotková Andrea

vzdělání

 • Střední zdravotní škola Praha, obor všeobecná sestra
 • IPVZ Brno – funkční psychiatrická specializace
 • Pražská psychoterapeutická fakulta
 • Výcvik v dynamicky a hlubinně orientované komunitně-skupinové psychoterapii
 • Kurzy a semináře – arteterapie, pohybová terapie, Lega artis postupy v psychoterapii
 • registrovaná všeobecná sestra

odborné zaměření

 • sestra ve stacionáři pro léčbu neurotických poruch

Talandová Helena, DiS

vzdělání

 • Vyšší odborná škola zdravotnická, obor diplomovaná sestra pro psychiatrii
 • kurs Psychiatrická rehabilitace na cestě k zotavení
 • registrovaná všeobecná sestra

odborné zaměření

 • terénní psychiatrická sestra
 • práce s pacientem v jeho vlastním prostředí

Fridrichová Renáta Antónie

vzdělání

 • Střední zdravotnická škola, obor dětská sestra
 • Specializace – Pss ošetřovatelská péče v psychiatrii (NCO NZO Brno)
 • psychoterapeutický výcvik (NCO NZO Brno)
 • Sociálně psychologický výcvik (IPIPPAP Olomouc)
 • Muzikoterapie (IPIPPAP Olomouc)
 • Léčebná rehabilitace
 • registrovaná všeobecná sestra

odborné zaměření

 • psychiatrická sestra ambulance
 • koterapeut v denním stacionáři