Denní stacionář pro dospělé klienty s neurotickými, emočními, vztahovými a lehčími osobnostními problémy

Určení péče

Náš stacionář jsme připravili pro ty, kteří mají potíže především sami se sebou. Neumí se mít rádi natolik, aby byli se sebou dostatečně spokojení a život jim přinášel radost a potěšení, neboť se sebou nejsou spokojeni a smířeni. Trápí se neustálými pochybnosti o vlastní hodnotě, mají se za nehezké, nedostatečně chytré nebo nevzdělané. Nevěří si ve vztahu k opačnému pohlaví, nejsou s to se smířit se svými nedostatky. S tím jsou spojeny úzkosti, obavy, jejich nálady jsou proměnlivé a nestálé. Neustále se srovnávají s druhými lidmi. Trpí závistí nebo soutěživostí, která nemá rysy hry, ale je spíše skrytým nebo i otevřeným bojem. Kromě méněcennosti je pronásledují pochyby o sobě a rovněž pocity viny, obav a strachu. Nepovažují se dostatečně zajímavé a přitažlivé, nedokáží dostatečně ocenit svoji jedinečnost, osobitost i osobní přednosti. Pracovní i společenské vztahy jim nejsou oporou a radostí, ale přinášejí jim četná zklamání, zranění, pocity křivdy a nespravedlnosti. Bojí se, že nejsou dost dobří pro manželství, partnerství, přátelství, studium či pro pracovní úkoly, které jim jsou předkládány. Obávají se toho, že když už mají nějaký vztah, milostný, přátelský, rodinný nebo vztahy v pracovním kolektivu, vždy se nakonec ukáže jejich nedostatečnost a nepřijatelnost. Protože se bojí rozchodu, samostatnosti a nezávislosti, objevují se u nich dvojznačné, (ambivalentní) vztahy, emoční závislost, nespokojenost. Neumí si vážit sami sebe, což je oslabuje a ochuzuje o jistoty a lásku sama k sobě i svým blízkým.

Právě pro takové lidi, jejichž trápení jsme popsali, je určena naše psychoterapeutická péče

Kdy stacionář otevíráme

Denní stacionář začíná 2. října 2023 na klinice ESET, v Úvalské 47, Praze 10. Terapeutický program bude trvat 11 týdnů, každý všední den od 8.00 do 14.00 hod.

Forma péče

Stacionář bude probíhat formou komunitní a skupinové psychoterapie, doplněné o odpolední terapeutické aktivity, jako je nácvik relaxace, všímavosti, práce s myšlenkami, emocemi a sebehodnocením, aktivní imaginace, arteterapie, neverbální techniky apod.

Naše zásady a postoje

Součástí léčebného procesu je snaha o hlubší porozumění vlastním potížím a také svým možnostem pro jejich zvládání. Jako terapeutický tým považujeme vztah k lidem trpícím duševními potížemi za samozřejmě rozumějící, nefalšovaný a nemanipulativní. Vážíme si jedinečnosti každého klienta a neomezujeme tak své chápání duševních potíží jen na psychiatrické diagnózy. Všichni terapeuti pracují pod odbornou supervizí.

Způsob přijetí

Přijetí pacientů pro tento stacionář probíhá formou individuálních pohovorů s psychoterapeuty stacionáře. K pohovoru je užitečné doporučení od praktického lékaře, psychiatra, klinického psychologa nebo jiného odborníka pomáhající profese (např. sociální pracovník, pedagog, poradce, duchovní). Odborné vyšetření si pak uděláme sami.

Potřebuje-li pacient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může PN vystavit buď ošetřující lékař pacienta, nebo naše zařízení.

Je třeba, aby se zájemci sami předem telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu objednali k diagnostickému rozhovoru na adrese psycholog-doch@klinikaeset.cz

Za terapeutický tým:

Mgr. Julia Pinďáková, psycholožka, vedoucí stacionáře
email: psycholog-hek@klinikaeset.cz

Mgr. Josef Hejný, psycholog
email: psycholog-doch@klinikaeset.cz

Ester Linhartová, zdravotní sestra
tel.: 220 910 948 email: sestra@klinikaeset.cz

Odborný garant: Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.,

Klinika ESET, Úvalská 3411/47, 100 00, tel.: 272 937 499, 272 937 500, 272 940 880

Děkujeme za spolupráci, s pozdravem

Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.,
ředitel Kliniky ESET, Úvalská 3411/47, 100 00