Denní stacionář pro dospělé klienty s neurotickými, emočními, vztahovými a lehčími osobnostními problémy

Určení péče
Náš stacionář jsme připravili pro ty, kteří mají potíže především sami se sebou. Trápí se pochybnostmi o
vlastní hodnotě, mají se za nedostatečné v řadě ohledů (vizáž, vzdělání, schopnosti atd.) Ve vztahu k
opačnému pohlaví si nevěří, podobně jako k pohlaví vlastnímu. Nejsou s to se smířit s vlastními nedostatky,
které má každý člověk, a tak jsou jejich nálady proměnlivé a nestálé. Trpí závistí a soutěživostí, která nemá
rysy hry, ale je spíše skrytým nebo i otevřeným bojem za místo na společenském výsluní. Ve svém životě
postrádají hravou lehkost, která je důležitá v momentech běžných potíží a starostí. Často přehlížejí kladné
postoje i ocenění svých nejbližších a upínají se k zavádějícím a mlžným snům a představám. Pracovní i
společenské vztahy jim nejsou oporou a radostí, ale přinášejí jim četná zklamání, zranění, pocity křivdy a
nespravedlnosti. Bojí se, že nejsou dost dobří, a že se vždy nakonec ukáže jejich nedostatečnost a
nepřijatelnost. Chybí jim láska k sobě i láska druhých. Z těchto důvodů se mohou bát, že lásky a ocenění ani
nejsou hodni.

Kdy stacionář otevíráme
Denní stacionář začíná 24.4.2023 na klinice ESET, v Úvalské 47, Praze 10. Terapeutický program bude trvat
10 týdnů (do 30.6.2023), a to každý všední den od 9.00 do 14.00 hod.

Forma péče
Stacionář bude probíhat formou komunitní a skupinové psychoterapie, doplněné o odpolední terapeutické
aktivity, jako je nácvik relaxace, arteterapie, aktivní imaginace apod.

Naše zásady a postoje
Součástí léčebného procesu je snaha o hlubší porozumění vlastním potížím a také svým možnostem pro
jejich zvládání. Jako terapeutický tým považujeme vztah k lidem trpícím duševními potížemi za
samozřejmě rozumějící, nefalšovaný a nemanipulativní. Vážíme si jedinečnosti každého klienta a
neomezujeme tak své chápání duševních potíží jen na psychiatrické diagnózy. Všichni terapeuti pracují
pod odbornou supervizí.

Způsob přijetí
Přijetí pacientů pro tento stacionář probíhá formou individuálních pohovorů s členy terapeutického týmu.
K samotnému pohovoru je třeba mít doporučení (tzv. žádanku „K“), které vystavuje ošetřující praktický
lékař, klinický psycholog nebo psychiatr. Odborné vyšetření ohledně přijetí do stacionáře pak proběhne
přímo u nás na klinice.
Potřebuje-li pacient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může PN vystavit buď ošetřující
lékař pacienta, nebo naše zařízení.
Je třeba, aby se zájemci sami předem telefonicky objednali k diagnostickému rozhovoru, a to buď
prostřednictvím e-mailu: stacionar.eset@gmail.com. nebo telefonicky přes recepci –
272 937 499, 272 937 500 (sdělte, že máte zájem o stacionář, který vede Mgr. Andres).

Za terapeutický tým
Mgr. Jan Andres, psycholog, vedoucí stacionáře
Mgr. Josef Hejný, psycholog
Bc. Iveta Fořtová, terapeut
Ester Linhartová, zdravotní sestra
Odborný garant: Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD., klinický psycholog
Adresa pracoviště: Klinika ESET, Úvalská 3411147, 10000, tel. recepce: 272 937499,272 937 500

Děkujeme za spolupráci, s pozdravem
Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.,
ředitel kliniky ESET, Úvalská 3411/47, 10000