Denní stacionář pro dospělé pacienty s neurotickými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy 2020-04-06T19:20:05+02:00

Denní stacionář pro dospělé pacienty s neurotickými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vám informovat o připravovaném zahájení nového běhu

DENNÍHO STACIONÁŘE

předpokládáme, že bychom mohli zahájit 27. dubna 2020 na klinice ESET. Přesné datum závisí na aktuální situaci v souvislosti s opatřeními týkajícími se VIRU. Délka stacionárního programu by měla být v rozsahu 10-12 týdnů.

Máme volná místa pro dospělé pacienty, kteří trpí neurotickými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy. Minimální věk pacienta pro přijetí do DS je 21 let.                          

Terapie, trvající 11 týdnů, probíhá v uzavřené skupině každý pracovní den v době od 9.00 do 14.00 hod. Každodenní komunitní a skupinovou psychoterapii doplňují další terapeutické aktivity – arteterapie, neverbální techniky (prvky dramaterapie, imaginativní terapie), muzikoterapie, nácvik relaxačních technik (Schultzův autogenní tréning, Jacobsonova progresivní relaxace atd.), prvky práce s tělem i práce s dechem, ergoterapie, biblioterapie.

Terapeutický tým tvoří Mgr. Barbora Kohoutová, klinická psycholožka a psychoterapeutka, MUDr. Alexandra Kroupová, psychiatrička a psychoterapeutka, Andrea Sobotková DiS, terapeutka, zdravotní sestra. Všichni terapeuti pracují pod odbornou supervizí.

Příjemné a čisté prostředí nabízí pacientům dobré zázemí – terapeutická místnost s kobercem, křesly, vybavená kuchyňka s rychlovarnou konvicí, lednicí a mikrovlnnou troubou, venkovní prostor pro kuřáky. Ergoterapii zažívají pacienti v naší dobře vybavené dílně pod vedením zkušené terapeutky. Samozřejmostí je bezbariérový přístup a výtah.

Odpovědným psychoterapeutem tohoto běhu stacionáře je Mgr. Barbora Kohoutová.
Potřebuje-li pacient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může PN vystavit buď ošetřující lékař, nebo naše zařízení.

Před začátkem léčby v kterémkoli z našich programů je nutné, aby se pacient sám předem osobně, telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu objednal k diagnostickému rozhovoru.

Kontakt:
Klinika Eset, Úvalská 3411/47, 100 00
Tel: 272 937 499-500
e-mail: psycholog-dd@klinikaeset.cz
sestra-det@klinikaeset.cz

terapeutický tým:

Mgr. Barbora Kohoutová, vedoucí stacionáře
MUDr. Alexandra Kroupová
Andrea Sobotková DiS

S pozdravem

Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.