Denní stacionář pro dospělé pacienty s neurotickými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy

přestože jsme v posledních dvou letech nuceni sdílet prostor s pandemií COVID 19, neopouštíme svá místa a pokračujeme v terapeutické službě a nabízíme vám pro vaše pacienty místa ve skupině

DENNÍHO STACIONÁŘE

pro dospělé pacienty, trpící neurotickými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy.  

Komplexní terapeutický program trvá 12 týdnů a nejbližší běh plánujeme zahájit 10. ledna 2022 na klinice ESET, v Úvalské 47, Praze 10. Závěr stacionáře bude 1.4.2022.

Samozřejmostí je dodržování nařízených ochranných opatření v souvislosti s pandemií – požadavek bezinfekčnosti a její kontrola u pacientů i personálu, ochrany dýchacích cest, dodržování rozstupů, je-li to možné. Pravidelně se dezinfikují všechny prostory a povrchy v celé budově kliniky.

Terapie probíhá v uzavřené skupině každý pracovní den v době od 8.45 do 14.00 hod. Každodenní komunitní a skupinovou psychoterapii doplňují další terapeutické aktivity – arteterapie, neverbální techniky (prvky dramaterapie, imaginativní terapie, muzikoterapie), nácvik relaxačních technik (Schultzův autogenní tréning, Jacobsonova progresivní relaxace atd.), prvky práce s tělem i práce s dechem, ergoterapie, biblioterapie. Principy naší terapeutické práce se opírají o přístupy Daseinanalytické psychoterapie, Terapie zaměřené na člověka (PCA) a Psychodynamiky.

Terapeutický tým tvoří Mgr. Barbora Kohoutová, klinická psycholožka a psychoterapeutka, MUDr. Alexandra Kroupová, psychiatrička a psychoterapeutka,  Andrea Sobotková DiS, terapeutka, zdravotní sestra, Bc. Petra Trabulsi, ergoterapeutka. Všichni terapeuti pracují pod odbornou supervizí.

Prostředí kliniky nabízí pacientům dobré zázemí – pohodlná terapeutická místnost s křesly, vybavená kuchyňka s rychlovarnou konvicí, lednicí a mikrovlnnou troubou, venkovní prostor pro kuřáky. Ergoterapii zažívají pacienti v naší dobře vybavené dílně pod vedením zkušené terapeutky. Samozřejmostí je bezbariérový přístup a výtah.

Odpovědným psychoterapeutem tohoto běhu stacionáře je Mgr. Barbora Kohoutová.

Potřebuje-li pacient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může PN vystavit buď ošetřující lékař, nebo naše zařízení.

Před začátkem léčby v kterémkoli z našich programů je nutné, aby se pacient sám předem osobně, telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu objednal k diagnostickému rozhovoru.

 

Kontakt:

Klinika ESET, Úvalská 3411/47, 100 00

Tel: 272 937 499-500

e-mail:psycholog-dd@klinikaeset.cz

            sestra-det@klinikaeset.cz

terapeutický tým:

Mgr. Barbora Kohoutová, vedoucí stacionáře

MUDr. Alexandra Kroupová

Andrea Sobotková DiS

S pozdravem

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.