Denní stacionář pro dospělé pacienty s neurotickými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přestože jsme v posledním roce nuceni sdílet prostor ještě pandemií COVID 19, pokračujeme v naší práci a rádi bychom vám nabídli pro vaše pacienty místa ve skupině

DENNÍHO STACIONÁŘE

pro dospělé pacienty, kteří trpí neurotickými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy  

Program plánujeme zahájit 20. září  na klinice ESET, v Úvalské 47, Praze 10.

Samozřejmostí je dodržování nařízených ochranných opatření v souvislosti s pandemií. Nošení respirátorů po celou dobu kontaktu, dodržování rozstupů, je-li to možné. Pravidelně se dezinfikují všechny prostory a povrchy v celé budově kliniky.

Terapie, trvající 12 týdnů, probíhá v uzavřené skupině každý pracovní den v době od 9.00 do 14.00 hod. Každodenní komunitní a skupinovou psychoterapii doplňují další terapeutické aktivity – arteterapie, neverbální techniky (prvky dramaterapie, imaginativní terapie), muzikoterapie, nácvik relaxačních technik (Schultzův autogenní tréning, Jacobsonova progresivní relaxace atd.), prvky práce s tělem i práce s dechem, ergoterapie, biblioterapie.

Terapeutický tým tvoří Mgr. Barbora Kohoutová, klinická psycholožka a psychoterapeutka, MUDr. Alexandra Kroupová, psychiatrička a psychoterapeutka,  Andrea Sobotková DiS, terapeutka, zdravotní sestra. Všichni terapeuti pracují pod odbornou supervizí.

Příjemné a čisté prostředí nabízí pacientům dobré zázemí – terapeutická místnost s kobercem, křesly, vybavená kuchyňka s rychlovarnou konvicí, lednicí a mikrovlnnou troubou, venkovní prostor pro kuřáky. Ergoterapii zažívají pacienti v naší dobře vybavené dílně pod vedením zkušené terapeutky. Samozřejmostí je bezbariérový přístup a výtah.

 Odpovědným psychoterapeutem stacionáře je Mgr. Barbora Kohoutová.

Potřebuje-li pacient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může PN vystavit buď ošetřující lékař, nebo naše zařízení.

Před začátkem léčby v kterémkoli z našich programů je nutné, aby se pacient sám předem osobně, telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu objednal k diagnostickému rozhovoru.

Kontakt:

Klinika Eset, Úvalská 3411/47, 100 00

Tel: 272 937 499-500

e-mail:psycholog-dd@klinikaeset.cz

            sestra-det@klinikaeset.cz                                                     

terapeutický tým:

Mgr. Barbora Kohoutová, vedoucí stacionáře                                   
MUDr. Alexandra Kroupová
Andrea Sobotková DiS

S pozdravem               

Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.