Denní stacionář pro dospělé pacienty s neurotickými, lehčími osobnostními a psychosomatickými potížemi.

Vážení a milí kolegové,
obracím se na Vás s oznámením, že v lednu 2021 zahajujeme další běh

DENNÍHO STACIONÁŘE na Klinice ESET,
Úvalská 3411/47, Praha 10

Indikační rozhovory budou probíhat v průběhu prosince 2020 a ledna 2021 na adrese
Úvalská 3411/47, Praha 10

Začátek stacionáře je naplánován na pondělí 11. 1. 2021 a ukončení v pátek 26. 3. 2021
(11 týdnů).

Do našeho léčebného programu přijímáme klienty s psychosomatickými, neurotickými, lehčími osobnostními a potížemi. Není vhodný pro těžce depresivní lidi a lidi se sebevražednými tendencemi, ani pro těžší formy HPO. Věkové rozpětí klientů je 25-55 let.

DS probíhá každý pracovní den v době od cca 8:30 – 14:00 hodin. Je sestaven z bloků komunity, dynamicky orientované psychoterapie, nácviku relaxačních technik, workshopů orientovaných na psychosomatické potíže, jiných neverbálních technik a ergoterapie. Vzhledem ke struktuře terapie je nezbytné absolvovat celý program v plném rozsahu.

Potřebuje-li klient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může ji vystavit buď ošetřující lékař (praktický lékař nebo ambulantní psychiatr), nebo naše zařízení.

Před začátkem léčby v kterémkoli z našich programů je nutné, aby se klient předem objednal k indikačnímu rozhovoru e-mailem Mgr. Martině Kukolové: psycholog-is@klinikaeset.cz

Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se na výše uvedený e-mail nebo na některý z následujících kontaktů:

  • telefonicky přes sestru Bc. Gábinu Meluzinovou: 220 910 948, sestra-sta@klinikaeset.cz
  • recepce kliniky (přepojit dále na I. patro – sesterna): 272 937 500, 272 937 499, 272 940 880, 272 940 879

S přáním klidného adventu a dobrého nastávajícího roku pro Vás i Vaše klienty,

Mgr. Martina Kukolová
Mgr. Dominika Žitníková
Bc. Gabriela Meluzinová

Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.
ředitel kliniky ESET