Denní stacionář pro pacienty s psychosomatickými, neurotickými, lehčími osobnostními a potížemi.

Vážení a milí kolegové,
obracím se na Vás s oznámením, že v září 2021 zahajujeme další běh

DENNÍHO STACIONÁŘE na Klinice ESET

Indikační rozhovory budou probíhat od prosince 2021 na adrese Kliniky: Úvalská 3411/47, Praha 10

Začátek stacionáře je naplánován na pondělí 17. ledna a ukončení v pátek 1. dubna (11 týdnů).

Do našeho léčebného programu přijímáme klienty s psychosomatickými, neurotickými, lehčími osobnostními a potížemi. Není vhodný pro těžce depresivní lidi a lidi se sebevražednými tendencemi, ani pro těžší formy HPO (zejm. aktuální sebevražedné myšlenky i bez tendence k realizaci, aktivní sebepoškozování). Věkové rozpětí klientů je 23-55 let.

DS probíhá každý pracovní den v době od cca 8:30 – 14:00 hodin. Je sestaven z bloků komunity, dynamicky a daseinanalyticky orientované psychoterapie, nácviku relaxačních technik, neverbálních technik a ergoterapie. Vzhledem ke struktuře terapie je nezbytné absolvovat celý program v plném rozsahu.

Potřebuje-li klient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může ji vystavit buď ošetřující lékař (praktický lékař nebo ambulantní psychiatr), nebo naše zařízení.

Před začátkem léčby v kterémkoli z našich programů je nutné, aby se klient předem objednal k indikačnímu rozhovoru e-mailem Mgr. Martině Kukolové: psycholog-is@klinikaeset.cz

Prosím, aby na sebe klienti poslali v prvním e-mailu telefonní kontakt, e-maily z mé adresy často padají do spamu a s klienty se pak nemám jak spojit. Děkuji.

Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se nejlépe na můj e-mail (psycholog-is@klinikaeset.cz) nebo na některý z následujících kontaktů:

  • telefonicky přes sestru: 220 910 948, sestra‑sta@klinikaeset.cz
  • recepce kliniky (přepojit dále na I. patro – sesterna):

272 937 500, 272 937 499, 272 940 880, 272 940 879

S přáním stability epidemické situace pro Vás i Vaše klienty

Mgr. Martina Kukolová                                             Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

Mgr. Dominika Žitníková                                        ředitel kliniky ESET

Lucie Spurná

terapeutický tým