Denní stacionář pro dospělé pacienty s neurotickými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy 2020-04-06T18:25:19+02:00

Denní stacionář pro dospělé pacienty s neurotickými, lehčími osobnostními a psychosomatickými potížemi.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v dubnu 2020 zahajujeme další běh

DENNÍHO STACIONÁŘE na Klinice ESET
Úvalská 3411/47, Praha 10

Indikační rozhovory budou probíhat od března 2020.

Předpokládaný začátek stacionáře je ve středu 27. 4. 2020 (možnost posunu termínu o týden) ukončení v pátek 10. 7. 2020 (11 týdnů).

Do našeho léčebného programu přijímáme klienty s neurotickými, lehčími osobnostními a psychosomatickými potížemi. Není vhodný pro těžce depresivní a sebevražedné lidi, ani pro těžší formy HPO.

DS probíhá každý pracovní den v době od cca 8:30 – 14:00 hodin. Je sestaven z bloků komunity, dynamicky orientované psychoterapie, nácviku relaxačních technik, neverbálních technik/arteterapie a biblioterapie. Vzhledem ke struktuře terapie je nezbytné absolvovat celý program v plném rozsahu.

Potřebuje-li klient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může ji vystavit buď ošetřující lékař (praktický lékař nebo ambulantní psychiatr), nebo naše zařízení.

Před začátkem léčby v kterémkoli z našich programů je nutné, aby se klient předem objednal k indikačnímu rozhovoru e-mailem Mgr. Martině Kukolové: psycholog-is@klinikaeset.cz

Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se na výše uvedený e-mail nebo na některý z následujících kontaktů:

  • telefonicky přes sestru Bc. Gábinu Meluzinovou nebo Ester Linhartovou: 220 910 948, sestra-sta@klinikaeset.cz
  • e-mailem (přímý na mě): psycholog-is@klinikaeset.cz
  • recepce kliniky (přepojit dále na I. patro – sesterna): 272 937 500, 272 937 499, 272 940 880, 272 940 879

S přáním dobrých dnů

terapeutický tým:

Mgr. Martina Kukolová
Bc. Gabriela Meluzinová, Dis.

Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.
ředitel kliniky ESET