Denní stacionář pro pacienty s neurotickými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy.

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás informovali o připravovaném denním stacionáři pro pacienty s neurotickými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy.

Termín stacionáře je od 26.9.2022 do 16.12.2022.

Léčba v denním stacionáři trvá 12 týdnů, každý všední den od 8.30 do 14.30 hod. Probíhá formou psychodynamicky orientované psychoterapie. Program zahrnuje komunitní setkání, skupinovou psychoterapii zaměřenou na sebepoznání a odpolední relaxace (autogenní trénink, Jacobsonova progresivní relaxace, biblioterapie, arteterapie).

Vzhledem ke struktuře terapie je nezbytné absolvovat celý program v plném rozsahu. Není-li možné tuto podmínku splnit, můžeme nabídnout některou z méně časově náročných forem psychoterapie, např. frakcionovaný stacionář (3x týdně v odpoledních hodinách) nebo docházkové skupiny (1x týdně).

Na dobu trvání stacionáře může náš psychiatr vystavit pracovní neschopnost.

Výběr pacientů pro tento stacionář probíhá formou individuálního diagnostického pohovoru s vedoucím psychoterapeutem stacionáře a je rovněž nutné absolvovat vstupní vyšetření s psychiatrem.

Aktuálně už je možné se objednat telefonicky na čísle 220 910 960 (příjem pacientů) nebo na čísle 272 940 879-80 (recepce).

Za terapeutický tým:

Mgr. Alica Gažová – klinický psycholog
tel.:   220 910 952
e-mail:  psycholog-neu@klinikaeset.cz

S přátelským pozdravem

Mgr. Alica Gažová
vedoucí stacionáře

MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.
ředitel klinik