Denní stacionář pro pacienty s neurotickými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás informovali o připravovaném denním stacionáři pro pacienty s neurotickými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy.

Předpokládaný termín dalšího běhu stacionáře je od 15. 1.2024 do 29. 3. 2024    

Léčba v denním stacionáři trvá 11 týdnů, každý všední den od 9.00 do 14.00 hod. s polední hodinovou pauzou. Probíhá formou dynamicky orientované psychoterapie. Program zahrnuje komunitní setkání, skupinovou psychoterapii zaměřenou na sebepoznání a osobnostní růst.

Program zahrnuje také relaxace, arteterapie, biblioterapie, ergoterapii.

Vzhledem ke struktuře terapie je nezbytné absolvovat celý program v plném rozsahu.

Na dobu trvání stacionáře může náš psychiatr vystavit pracovní neschopnost.

Výběr pacientů pro tento stacionář probíhá formou individuálního diagnostického pohovoru s týmem stacionáře a je rovněž nutné absolvovat vstupní vyšetření s psychiatrem.

Doporučit do léčby ve stacionáři lze ještě nyní, zbývá několik míst pro doplnění skupiny stacionáře.

Aktuálně už je možné se objednat telefonicky na vstupní psychiatrické vyšetření na čísle 220 910 960 (příjem pacientů), na čísle 272 940 879-80 (recepce), případně mailem na psychiatr-pr@klinikaeset.cz

Za terapeutický tým:

MUDr. Andrea Dutková – psychiatr, psychoterapeut
tel.:   220 910 952
e-mail:  psychiatr-pr@klinikaeset.cz

Mgr. Alena Bogdanová – psycholog

Děkujeme za dlouhodobou vzájemnou spolupráci.

S přátelským pozdravem

MUDr. Andrea Dutková
Mgr. Alena Bogdanová

terapeutický tým denního stacionáře

MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.
ředitel kliniky