Denní stacionář pro dospělé klienty s neurotickými, emočními, vztahovými a lehčími osobnostními problémy

Určení péče
Náš stacionář jsme připravili pro ty, kteří mají potíže především sami se sebou. Neumí se mít rádi natolik, aby byli se sebou dostatečně spokojení a život jim přinášel radost a potěšení, neboť se sebou nejsou spokojeni a smířeni. Trápí se neustálými pochybnosti o vlastní hodnotě, mají se za nehezké, nedostatečně chytré a nevzdělané. Nevěří si ve vztahu k opačnému pohlaví, nejsou s to se smířit se svými nedostatky. S tím jsou pochopitelně spojeny úzkosti, obavy, jejich nálady jsou proměnlivé a nestálé. Neustále se srovnávají s druhými lidmi, děsí se, že „ti druzí“ je vždy v něčem převyšují. Sebehodnocení sebe je kolísavé a nestálé. Trpí závistí a soutěživostí, která nemá rysy hry, ale je spíše skrytým nebo i otevřeným bojem. Kromě méněcennosti je pronásledují pochyby a rovněž pocity viny, obav a strachu. Nepovažují se dostatečně zajímavé a přitažlivé, nedokáží dostatečně ocenit svoji jedinečnost, osobitost i osobní přednosti. Pracovní i společenské vztahy jim nejsou oporou a radostí, ale přinášejí jim četná zklamání, zranění, pocity křivdy a nespravedlnosti. Bojí se, že nejsou dost dobří pro manželství, partnerství, přátelství, studium či pro pracovní úkoly, které jim jsou předkládány. Obávají se toho, že když již žijí a mají nějaký vztah, milostný, přátelsky, ale také rodinný, vždy se nakonec ukáže jejich nedostatečnost a nepřijatelnost. Protože se bojí rozchodu, samostatnosti a nezávislosti, objevují se u nich dvojznačné, (ambivalentní) vztahy, emoční závislost, nespokojenost. Neumí si vážit sami sebe, což je oslabuje a ochuzuje o jistoty a lásku sama k sobě i svým blízkým.

Právě pro takové lidi, jejichž trápení jsme popsali, je určena naše psychoterapeutická péče

Kdy stacionář otevíráme
Denní stacionář začíná 11. října 2021 na klinice ESET, v Úvalské 47, Praze 10. Terapeutický program bude trvat 10 týdnů, každý všední den od 9.00 do 14.00 hod.

Forma péče
Stacionář bude probíhat formou komunitní a skupinové psychoterapie, doplněné o odpolední terapeutické aktivity, jako je nácvik relaxace, všímavosti, práce s myšlenkami, emocemi a sebehodnocením, aktivní imaginace, arteterapie, neverbální techniky apod.

Naše zásady a postoje
Součástí léčebného procesu je snaha o hlubší porozumění vlastním potížím a také svým možnostem pro jejich zvládání. Jako terapeutický tým považujeme vztah k lidem trpícím duševními potížemi za samozřejmě rozumějící, nefalšovaný a nemanipulativní. Vážíme si jedinečnosti každého klienta a neomezujeme tak své chápání duševních potíží jen na psychiatrické diagnózy. Všichni terapeuti pracují pod odbornou supervizí.

Způsob přijetí
Přijetí pacientů pro tento stacionář probíhá formou individuálních pohovorů s psychoterapeuty stacionáře. K pohovoru je užitečné doporučení od praktického lékaře, psychiatra, klinického psychologa nebo jiného odborníka pomáhající profese (např. sociální pracovník, pedagog, poradce, duchovní). Odborné vyšetření si pak uděláme sami.

Potřebuje-li pacient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může PN vystavit buď ošetřující lékař pacienta, nebo naše zařízení.

Je třeba, aby se zájemci sami předem telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu objednali k diagnostickému rozhovoru na níže uvedených kontaktech.

Za terapeutický tým

Mgr. Jan Andres, psycholog, vedoucí stacionáře
email: psycholog.andres@gmail.com

Mgr. Ulrika Sedláková, psycholožka
tel.: 220 910 931, email: psycholog-det@klinikaeset.cz

MUDr. Marie Klimecká, psychiatrička
tel.: 220 910 944, email: psychiatr-ambul@klinikaeset.cz

Ester Linhartová, zdravotní sestra
tel.: 220 910 948 email: sestra@klinikaeset.cz

Odborný garant: Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.,