Denní stacionář pro dospělé klienty s neurotickými, emočními, vztahovými a lehčími osobnostními problémy

Určení péče

Náš stacionář jsme připravili pro ty, kteří mají potíže především sami se sebou. Vedou většinou neradostný život. Potíž je v tom, že se trápí pochybnostmi o vlastní hodnotě, mají se za nedostatečné v řadě ohledů (vizáž, vzdělání, schopnosti atd.) Ve vztahu k opačnému pohlaví si nevěří, nejsou s to se smířit se svými nedostatky, a tak jsou jejich nálady proměnlivé a nestálé. Trpí závistí a soutěživostí, která nemá rysy hry, ale je spíše skrytým nebo i otevřeným bojem za místo na společenském výsluní. Pracovní i společenské vztahy jim nejsou oporou a radostí, ale přinášejí jim četná zklamání, zranění, pocity křivdy a nespravedlnosti. Bojí se, že nejsou dost dobří, a že se vždy nakonec ukáže jejich nedostatečnost a nepřijatelnost. Chybí jim láska k sobě! Chybí jim láska druhých. A z těchto i dalších důvodů se bojí, že lásky a ocenění nejsou hodni.

Právě pro takové lidi, jejichž trápení se podobá našemu popisu, je určená naše psychoterapeutická péče.

Kdy stacionář otevíráme

Denní stacionář začíná v druhé polovině ledna 2022 (bude upřesněno) na klinice ESET, v Úvalské 47, Praze 10.

Terapeutický program bude trvat 11 týdnů, každý všední den od 9.00 do 14.00 hod.

Forma péče

Stacionář bude probíhat formou komunitní a skupinové psychoterapie, doplněné o odpolední terapeutické aktivity, jako je nácvik relaxace, arteterapie, aktivní imaginace apod.

Naše zásady a postoje
Součástí léčebného procesu je snaha o hlubší porozumění vlastním potížím a také svým možnostem pro jejich zvládání. Jako terapeutický tým považujeme vztah k lidem trpícím duševními potížemi za samozřejmě rozumějící, nefalšovaný a nemanipulativní. Vážíme si jedinečnosti každého klienta a neomezujeme tak své chápání duševních potíží jen na psychiatrické diagnózy. Všichni terapeuti pracují pod odbornou supervizí.

Způsob přijetí

Přijetí pacientů pro tento stacionář probíhá formou individuálních pohovorů s členy terapeutického týmu. K samotnému pohovoru je třeba mít doporučení (tzv. žádanku “K”), které vystavuje ošetřující praktický lékař nebo psychiatr. Odborné vyšetření ohledně přijetí do stacionáře si pak uděláme sami.

Potřebuje-li pacient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může PN vystavit buď ošetřující lékař pacienta, nebo naše zařízení.

Je třeba, aby se zájemci sami předem telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu objednali k diagnostickému rozhovoru na níže uvedených kontaktech.

Za terapeutický tým

Mgr. Jan Andres, psycholog, vedoucí stacionáře
email: psycholog.andres@gmail.com

MUDr. Marie Klimecká, psychiatrička
tel.: 220 910 944, email: psychiatr-ambul@klinikaeset.cz

Mgr. Ulrika Sedláková, psycholožka
tel.: 220 910 931, email: psycholog-det@klinikaeset.cz

Ester Linhartová, zdravotní sestra
tel.: 220 910 948 email: sestra@klinikaeset.cz

Odborný garant: Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.,

Adresa pracoviště: Klinika ESET, Úvalská 3411/47, 100 00, tel. Recepce: 272 937 499, 272 937 500

Děkujeme za spolupráci, s pozdravem,

doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.,
ředitel kliniky ESET, Úvalská 3411/47, 100 00