ZRUŠENO!!! – Denní stacionář pro dospělé pacienty se smíšenými osobnostními, neurotickými či psychosomatickými problémy

STACIONÁŘ NEBUDE OTEVŘEN

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat o připravovaném otevření

DENNÍHO STACIONÁŘE

pro dospělé pacienty se smíšenými osobnostními, neurotickými či psychosomatickými problémy.

Stacionář bude probíhat od 5. října 2020 do 8. ledna 2021 na Klinice ESET.

Léčba v denním stacionáři trvá 12 týdnů, každý všední den od 9.30 do 14.30 hod.

Stacionář bude probíhat formou komunitní a skupinové psychodynamické a fenomenologické psychoterapie, doplněné o odpolední doprovodné terapeutické aktivity, jako je např. ergoterapie, relaxace, biblioterapie a skupinový nácvik řízené imaginace a dalších dovedností jako je všímavost a regulace emocí.

Náš stacionář je veden myšlenkou oslovit pacienty se smíšenými a lehčími poruchami osobnosti, u kterých není přítomné závažnější narušení organizace osobnosti, nebo pacienty s primárně přítomnými afektivními, neurotickými či stresem vyvolanými somatickými potížemi v kombinaci s akcentovanými osobnostními rysy.

Vzhledem ke struktuře terapie je nezbytné absolvovat celý program v plném rozsahu. Není-li možné tuto podmínku splnit, můžeme nabídnout některou z méně časově náročných forem psychoterapie, např. frakcionovaný stacionář (3x týdně v odpoledních hodinách) nebo docházkové skupiny (1x týdně).

Výběr pacientů pro tento stacionář probíhá formou individuálních pohovorů s psychoterapeuty stacionáře. K pohovoru je nutné doporučení od praktického lékaře či psychiatra s indikací k léčbě v DS. Potřebuje-li pacient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může PN vystavit buď ošetřující lékař pacienta, nebo případně naše zařízení.

Před začátkem stacionáře je nutné, aby se pacient sám předem osobně, telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu objednal k diagnostickému rozhovoru na níže uvedeném kontaktu:

Klinika ESET, Úvalská 3411/47, 100 00

Tel: 272 937 499-500, 272 940 880

e-mail: daniel.korinek@centrum.cz, psycholog.andres@gmail.com

Za terapeutický tým:
Mgr. Jan Andres
Mgr. Daniel Kořínek

Děkujeme za spolupráci, s pozdravem
Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD., ředitel Kliniky ESET