Docházková psychoterapeutická skupina pro děti od 12 do 15 let

Od nového školního roku (2023/2024) na klinice ESET otevíráme psychoterapeutickou skupinu pro děti ve věku do 12 do 15 let. Skupina je určena dětem, které mají těžkosti v komunikaci s vrstevníky, sebeprosazením a sebehodnocením, úzkostné a depresivní obtíže lehké až střední hloubky a pro děti, které mají zkušenost se šikanou. Do skupiny nepřijímáme děti s poruchou příjmu potravy a děti s psychotickým onemocněním.

Skupinu vedou dva zkušení terapeuti Mgr. Barbora Kohoutová a Tomáš Haase, kteří mají již praxi s vedením terapeutické skupiny dětí a dospívajících a mají i další zkušenost v tvořivé práci s dětmi.

Setkávání skupin bude probíhat pravidelně jedenkrát týdně ve čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin. Předpokládané zahájení terapií je na začátku října 2023 po naplnění minimální kapacity skupiny. Počet členů skupin je mezi 8 až 10. Podmínkou pro přijetí do skupiny je pravidelná docházka. Absence narušují terapeutický proces i vztahy mezi členy.

Práce ve skupině má formu rozhovorů mezi dětmi a terapeuty a mezi dětmi navzájem, využíváme rovněž techniky arteterapie, dramaterapie a herních aktivit.

Pro přijetí do skupiny je třeba absolvovat vstupní vyšetření, rozhovory s terapeuty skupiny, obvykle ve dvou až třech setkáních. Snažíme se skupinu dětí sestavit tak, aby byla prospěšná jak jednotlivým členům, tak skupině jako celku.

Pokud máte zájem o terapii v této skupině pro své dítě, pacienta, žáka atd., kontaktujte Mgr. Barboru Kohoutovou na e-mailové adrese psycholog-dd@klinikaeset.cz. Domluvíme spolu termín osobních setkání.

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

Kontakt:
Klinika Eset, Úvalská 3411/47, 100 00
Tel: 272 937 499-500
e-mail: psycholog-dd@klinikaeset.cz

terapeuti:
Barbora Kohoutová a Tomáš Haase

S pozdravem
Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.