Denní stacionář pro pacienty s neurotickými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás informovali o připravovaném denním stacionáři pro pacienty s neurotickými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy.

Předpokládaný termín dalšího běhu stacionáře je od 2.10. 2023 do 22.12. 2023.

Léčba v denním stacionáři trvá 11 týdnů, každý všední den od 8.30 do 14.30 hod. Probíhá formou hlubinně orientované psychoterapie. Program zahrnuje komunitní setkání, skupinovou psychoterapii zaměřenou na sebepoznání a náhled a odpolední relaxace (autogenní trénink, Jacobsonova progresivní relaxace, biblioterapie, arteterapie).

Vzhledem ke struktuře terapie je nezbytné absolvovat celý program v plném rozsahu. Není-li možné tuto podmínku splnit, můžeme nabídnout některou z méně časově náročných forem psychoterapie, např. frakcionovaný stacionář (3x týdně v odpoledních hodinách) nebo docházkové skupiny (1x týdně).

Na dobu trvání stacionáře může náš psychiatr vystavit pracovní neschopnost.

Výběr pacientů pro tento stacionář probíhá formou individuálního diagnostického pohovoru s vedoucím psychoterapeutem stacionáře a je rovněž nutné nejdřív absolvovat vstupní vyšetření s psychiatrem.

Aktuálně už je možné se objednat telefonicky na vstupní psychiatrické vyšetření na čísle 220 910 960 (příjem pacientů), na čísle 272 940 879-80 (recepce), případně mailem na psychiatr-pr@klinikaeset.cz

Za terapeutický tým:

MUDr. Andrea Dutková – psychiatr
tel.:   220 910 952
e-mail:  psychiatr-pr@klinikaeset.cz

Mgr. Alena Bogdanová – psycholog

Bc. Eliška Sýkorová –  koterapeut

Děkujeme za dlouhodobou vzájemnou spolupráci.

S přátelským pozdravem

MUDr. Andrea Dutková
vedoucí stacionáře

MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.
ředitel kliniky