Frakcionovaný denní stacionář pro dospělé pacienty s neurotickými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom vás informovali o připravovaném novém běhu frakcionovaného stacionáře pro pacienty s neurotickými, depresivními a lehčími  osobnostními potížemi. Termín zahájení je stanoven na 17.1.2022, délka trvání je 12 týdnů, tj. plánovaný konec stacionáře je 7.4. 2022.

Jedná se o večerní stacionář, probíhá 3x týdně 3 hodiny v podvečerních hodinách (pondělí, úterý, čtvrtek od 16:30 do 19:30 h). Je tedy vhodný pro pacienty, kteří nechtějí při léčbě přerušit svoje zaměstnání.

Nová skupina  frakcionovaného stacionáře se otevírá 3x ročně (leden, duben, září).

Program stacionáře zahrnuje komunitu, skupinovou psychoterapii, arteterapii a nácvik relaxací.

Podmínkou vstupu do stacionáře je  vstupní vyšetření naším psychiatrem, vstupní konzultace s vedoucím stacionáře a uzavření terapeutického kontraktu.

Kontraindikací ke vstupu do stacionáře je abusus drog, alkoholu či nepředepsaných medikamentů.

Po skončení stacionáře obdrží odesílající lékař závěrečnou zprávu s uvedením, v čem stacionář pacientovi pomohl a zda je indikován k další psychoterapii včetně doporučení o podobě této psychoterapie. Pacient také může v případě zájmu absolvovat závěrečnou konzultaci, která je společnou reflexí jeho psychoterapeutického procesu v rámci stacionáře.

Vhodné pacienty můžete písemně doporučovat již nyní. Objednávat se mohou na tel. čísle  272940879-80 (recepce) nebo 220910960 (příjmové oddělení)  s tím, že mají zájem o tento stacionář.

S díky za spolupráci a pozdravem

Mgr.  Pavol Hašan, Ph.D.
vedoucí stacionáře

MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.
za Kliniku ESET