Denní stacionář pro dospělé pacienty, kteří trpí neurotickými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  rádi bychom vám nabídli pro vaše pacienty místa ve skupině

DENNÍHO STACIONÁŘE

pro dospělé pacienty, kteří trpí neurotickými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy, který bude probíhat od 15. dubna do 28. června 2024 na klinice ESET

Terapie, trvající 11 týdnů, probíhá v uzavřené skupině každý pracovní den v době od 9.00 do 14.00 hod. Každodenní komunitní a skupinovou psychoterapii doplňují další terapeutické aktivity – arteterapie, neverbální techniky (prvky dramaterapie, imaginativní terapie), muzikoterapie, nácvik relaxačních technik, prvky práce s tělem i práce s dechem, ergoterapie. Naše terapeutická práce vychází především z principů na osobu zaměřeného přístupu Carla R. Rogerse, daseinanalytické psychoterapie a dynamického přístupu doplněného technikami z dalších směrů, abychom mohli terapii přizpůsobovat potřebám jednotlivce i celé skupiny.

Terapeutický tým tvoří Mgr. Barbora Kohoutová, klinická psycholožka a psychoterapeutka, MUDr. Alexandra Kroupová, psychiatrička a psychoterapeutka, Andrea Sobotková DiS, zdravotní sestra a terapeutka. Všichni terapeuti pracují pod odbornou supervizí.

Před začátkem léčby v kterémkoli z našich programů je nutné, aby se pacient sám předem osobně, telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu objednal k diagnostickému rozhovoru. Na základě tohoto rozhovoru pak terapeutický tým rozhodne, zda je terapie v našem stacionáři pro konkrétního pacienta vhodná.

Potřebuje-li pacient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může PN vystavit buď ošetřující lékař, nebo naše zařízení.

Kontakt:
Klinika Eset, Úvalská 3411/47, 100 00 (Budova je kompletně bezbariérová.)
Tel: 272 937 499-500
e-mail:psycholog-dd@klinikaeset.cz,  sestra-det@klinikaeset.cz

S pozdravem
Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Ředitel kliniky ESET