Odborné zaměření

Komplexní integrovaná péče pro lidi, kteří trpí duševní poruchou či duševními potížemi zejména v těchto oblastech:

 • neurózy
 • osobnostní poruchy
 • hraniční porucha osobnosti
 • deprese
 • psychózy
 • závislosti
 • psychické poruchy u dětí a mládeže
 • psychosomatické potíže

Klinika ESET v přístupu k těmto poruchám spojuje:

 • psychologické zdroje poruch (psychoterapie)
 • hledisko biologické (psychofarmakologie), kulturně sociální
 • řeší i jejich dopad v rovině sociální (úzká návaznost na sociální služby a psychiatrickou rehabilitaci: Centrum duševního zdraví a komunitní psychiatrické sestry)
 • hledisko kulturní (respekt k odlišným tradicím, hodnotám, zvyklostem)

Na přání zájemce poskytuje klinika také některé speciální odborné služby, které nejsou hrazeny pojišťovnami:

 • psychodiagnostika
 • psychologické poradenství
 • programy rozvoje a růstu člověka, komunikace a obnovy duševních a tělesných sil
 • sociální poradenství (ve spolupráci s ESET-HELP, z.s.)
 • anonymní psychologické poradenství (ve spolupráci s ESET-HELP, z.s.)

V odborných týmech pracují:

 • psychiatři
 • kliničtí psychologové
 • zdravotní sestry
 • psychiatrické sestry
 • ergoterapeuti

Formy poskytované péče:

 • denní stacionáře s psychoterapeutickým programem
 • ambulance psychiatrické a klinicko-psychologické
 • psychoterapeutické skupiny docházkové
 • individuální psychoterapie
 • rodinné terapie
 • ergoterapie
 • léčebné pobyty
 • Centrum duševního zdraví (terénní činnost psychiatrických sester a sociálních pracovníků)
 • klinický koučink

Poskytovaná zdravotní péče je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.