Péče o duševní zdraví

Aktuální informace z oblasti péče o duševní zdraví, komunitní psychiatrické péče a uživatelského hnutí v rámci České republiky můžete nalézt na:
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Informace z oblasti duševního zdraví v rámci Evropy lze nalézt na:
Evropská regionální kancelář Světové zdravotní organizace