Deprese a mánie

Deprese

Bývají mírné, střední, těžké a velmi těžké. K ním se někdy přidružují tělesné potíže.

Příznaky:

 • snížené sebevědomí a sebedůvěra
 • pocity viny a bezcennosti
 • pesimistické výhledy do budoucnosti
 • poruchy spánku
 • snížený zájem o jídlo a jiné požitky
 • snížený zájem o intimní život
 • snížený zájem o práci, koníčky a zábavu
 • myšlenky na sebepoškozování nebo sebevraždu

Nejtěžší formy jsou spojeny s utkvělými představami katastrof, s přidružujícím se nepříjemným svědomím.

Úvahy o sebevraždě, přicházejí plíživě a nenápadně, ale i poměrně rychle.

Deprese se mohou pojit s tělesnými příznaky, bolestmi a napětími ve svalstvu, zácpou, úbytkem na váze, nepříjemnými tlaky v útrobách apod.

Mánie

Mají mírnou a střední formu nazývanou hypománií i těžkou formu spojenou s bludy

Příznaky: nižší a střední stupeň

 • povznesená nálada a zvýšená aktivita
 • zvýšené pocity životní síly, výkonnosti, energie,
 • zvýšená družnost, výmluvnost, větší sexuální energie
 • menší potřeba spánku, jídla a odpočinku

Příznaky: střední a vyšší stupeň

 • euforie, životní trysk
 • zanedbávání povinností, snížená kritičnost, nekritické nadšení
 • ztráta soudnosti a kritického myšlení
 • velikášství, pocity výjimečnosti, vyvolenosti
 • podnikavost se ztrátou soudnosti, podcenění nebo úplné zanedbání bezpečnosti jednání a podnikání
 • velikášství, myšlenkový trysk, vytrvalá aktivita, bludné přesvědčení, halucinace, někdy přeroste v agresi a násilí

Depresi i mánie mohou přerůst jedna v druhou. Stavy mohou být přechodné, někdy trvají po dlouhou dobu.

Léčba: v závislosti na stupni i trvání poruchy s pomocí léků, psychoterapie, jejich kombinací.

Forma léčení: individuální, skupinová, a to ambulantně, v denním stacionáři, docházkových skupinách a léčebnými pobyty.

Cíle: zmírnění nebo vymizení potíží, zkrácení doby depresivních stavů, prodloužení intervalu mezi jednotlivými periodami.