Děti a mládež

Patří sem poruchy vývojové:

 • poruchy řeči a jazyka
 • poruchy školních dovedností jako je psaní, čtení, počítání, zapamatování, ale také dovednosti manuální, poruchy motorické koordinace a jemné motoriky
 • dětský autismus
 • Aspergerův syndrom
 • hyperaktivita
 • poruchy chování a přizpůsobivosti
 • poruchy emočního prožívání a vývoje
 • poruchy sociálních vztahů
 • úzkostné poruchy, noční můry
 • dětské strachy a obavy
 • poruchy sociálních vztahů
 • noční děsy, noční pomočování
 • koktavost, breptavost, zadrhávání

Dětské úzkosti, strachy, obsedantně kompulzivní potíže

Terapeutické programy:

Péče klinických psychologů a psychologů. Individuální psychoterapie, rodinná terapie, docházkové psychoterapeutické skupiny, léčebné pobyty.

Odborníci spolupracují s rodiči, ale také školou, dětskými lékaři a pedagogicko-psychologickými poradnami, OPD.

Léčebné cíle:

Zachycení vývojové poruchy, zklidnění malých pacientů. Navázání kontaktu s rodinou, event. se školou. Zmírnění či vymizení potíží, posílení dalšího zdravého vývoje.