Hraniční porucha osobnosti

Potíže u lidí trpících hraniční poruchou osobnosti:

 • pocity prázdna, proměnlivé pocity úzkosti a jiné změny nálady
 • nesnáz vyznat se sám v sobě, ve svých plánech či hodnotách, nesnáz vyznat se v druhých lidech
 • potíž v udržení déletrvajícího vztahu, partnerství, stabilního zaměstnání či studia
 • horší schopnost ovládat zlost, touhu po alkoholu či drogách či potřebu ublížit si nebo se poškodit
 • přechodně pocity sledování nebo ohrožení od ostatních lidí

Psychoterapie = základní léčba pro pacienty s hraniční poruchou.

Přínos psychoterapie v déledobější perspektivě:

 • úleva v příznacích (úzkost, depresivní stavy, sebepoškozování)
 • stabilizace meziosobních vztahů

Terapeutické programy:

 • denní stacionář s psychoterapeutickou péčí
  • trvání 9 měsíců
  • skupinová psychoterapie
  • arteterapie
 • návazná docházková psychoterapeutická skupina
 • individuální psychoterapie