Poruchy osobnosti

Charakteristika:

Jedná se o narušení povahy, které se projevuje v jednání, rozhodování, prožívání, menší přizpůsobivosti a potížím, které člověk má v komunikaci, spolupráci a soužití s druhými lidmi. Pravidelná je zhoršená pracovní výkonnost. Plnění povinností je spojeno s potížemi.

Subjektivní prožívání:

Člověk je silně zahlcen vlastními problémy, náhled na vlastní potíže je zpravidla dílčí, ale nedostatečný.

Dělení:

 • Vztahovačnost, podezíravost, nedůvěra. Zvýšená citlivost ke kritice, domnělé kritice, k otázkám spravedlnosti. Bojovnost a úpornost při hájení svých zájmů, neschopnost odpustit a zapomenout.
 • Citový chlad, odstup, až necitlivost, chybějící citovost i její projevy. Samotářství, a podivínství, chybějí přátelé i důvěrné vztahy.
 • Soustavné a neutuchající potíže s druhými lidmi v práci, na veřejnosti, ale také v soukromí. Snadno se rozzlobí, vztek, zlost a výbušnost neumí kontrolovat. Neumí se poučit potížemi, které měl. Nespolehlivý, zpravidla nedodržuje povinnosti a pravidla
 • Podobné potíže má člověk vznětlivý, zlostný a útočný, nedokáže se ovládat a kontrolovat, nesnáší kritiku.
 • Někteří lidé mají sklon k teatrálnosti, přehnaně vyjadřují emoce. Lehce podléhají vlivu jiných lidí. Nadměrně jsou soustředěni na to, jak vypadají, mají sklon ve všem vyhledávat sexuální významy, chovají se sexuálně vyzývavě.
 • Velmi opatrní, pochybovační, perfekcionisté a puntičkáři. Neumí ustoupit a podřídit se, nesnášejí odpor a odlišné názory. Trápí se vtíravými myšlenkami, nadměrně kritičtí a dbalí norem.
 • Úzkostně vyhýbaví trpí trvalým napětím, obavami, jsou přesvědčeni o svých negativních vlastnostech a malých schopnostech. Neradi se stýkají s lidmi, pokud nemají jistotu, že jsou oblíbeni. Vyhýbají se situacím, ve kterých by mohli neuspět, kde jsou vystaveni možné kritice. Lidé závislí, krajně nerozhodní, neunášejí. odpovědnost. Neumí se za sebe vzít, neumí vyžadovat ani minimální nároky, na které mají právo. Potřebují neustálé ujišťování, neschopní se rozhodovat, vyhýbají se rozhodování.
 • Snadno upadají do deprese, potíže se sebehodnocením, pocity viny, výčitky a sebeobviňování.
 • Pocity méněcennosti vůči stejnému nebo opačnému pohlaví, časté poruchy sebehodnocení ve vztahu k tělesným a duševním výkonům.
 • Potíže spojené se sexuálním životem nemající reálný podklad.
 • Potíže v soužití s druhými v páru, v rodině, v pracovních situacích.
 • Hypochondrické tendence, nutkavé sebepozorování tělesného a duševního stavu.
 • Potíže bývají spojené s psychosomatickými problémy.

Terapeutické programy:

Denní stacionář, docházkové psychoterapeutické skupiny, individuální psychoterapie, léčebné pobyty.

Léčebné cíle:

Náhled na vlastní osobnostní rysy, vhled do potíží s lidmi, které osobitost pacienta přináší, snížení některých vnitřních napětí a jiných typických emocí, které poruchy přinášejí, zvýšení důvěry a schopnosti se domluvit s druhými lidmi, zmírnění některých dopadů povahových rysů na vlastní životní styl a jeho změna. Změny jsou pozvolné, vyžadují trpělivost a dlouhodobou spolupráci.