Psychosomatické potíže

Potíže psychosomatické

Potíže duševního rázu, jako je úzkost, strach, deprese a nutkání může být spojeno s výraznými tělesnými potížemi, které sice nebývají obvykle označeny za nemoci tělesné, ale projevují se tělesnými problémy. Patří sem stresové dlouhodobé situace, které mohou přerůst v některé potíže se srdcem (arytmie, zvýšený tlak, často zrychlení tepu bez zjevné příčiny), zažíváním, průjmy, zácpy, dyspeptické potíže, ekzémy, astma. Potíže jsou označeny za psychosomatické tehdy, když je opakovaně vyloučená organická příčina a nemoc tělesná není určena a když tělesné potíže jsou spojeny s potížemi psychickými – s úzkostmi, obavami, strachem a depresivními stavy.

V případě, že je zjevný psychický podíl na tělesné nemoci, spolupráce se somatickými lékaři je nezbytná.

 

Terapeutické programy:

  • denní stacionář, docházkové psychoterapeutické skupiny, individuální psychoterapie, léčebné pobyty

 

Cíle léčby:

  • zmírnění nebo vymizení příznaků nemoci
  • zkvalitnění života, lepší rozhled ve vlastním životě, hodnotách, vztazích.
  • prohloubení sebepoznání
  • větší odolnost vůči sociální zátěži, posílení sebevědomí i vědomí svých práv a kompetencí