Psychózy

Potíže lidí trpících poruchou v okruhu schizofrenie:

 • nalomení dosavadní životní linie (ztráta zaměstnání, přerušení studia, rozpad partnerství či manželství)
 • ztráta zájmů, nechuť k činnostem, pasivita, nerozhodnost, úbytek kontaktů a vztahů k jiným lidem, snížení pracovní schopnosti
 • pocity prázdna, odcizení; nedůvěra či ohrožení od jiných lidí
 • pocity, že někdo do mne vkládá nebo vysílá cizí myšlenky či naopak myšlenky odnímá; myšlenky jsou jako zvuk
 • vnímání hlasů, které udělují komentáře, něco přikazují či mezi sebou rozmlouvají.

Léčebné cíle:

 • zmírnění příznaků nemoci
 • schopnost uvědomit si svoje potřeby a svoje další směřování v životě
 • umožnit život v uspokojivých vztazích s ostatními lidmi
 • schopnost zvládat každodenní životní nároky

Systém péče Kliniky ESET vychází vstříc individuálním léčebným potřebám pacientů.
Pacienti Kliniky ESET mohou využít:

 • denního stacionáře s psychoterapeutickým programem v délce 9 měsíců
 • Centra duševního zdraví
 • docházkových psychoterapeutických skupin
 • ergoterapie
 • individuální psychoterapie
 • rodinné terapie
 • psychoterapeutických pobytů v přírodě

Léčebný program je úzce propojen s návazným programem psychiatrické rehabilitace ESET-HELP, z.s.:

 • centrum denních aktivit
 • přechodné a podporované zaměstnání
 • tréninkové chráněné bydlení
 • tréninková pracovní místa v resocializační kavárně
 • sociální poradna

Informace o ergoterapii

Informace o denním stacionáři pro lidi s psychotickými potížemi