Úzkosti, fóbie a nutkavé potíže

Neurotické poruchy

Nejobvyklejší duševní potíže, se kterými lidé nejčastěji vyhledávají odbornou pomoc.

1) Strachy a úzkosti

Člověk se může bát nespočetného množství věcí a situací, které ve skutečnosti nejsou nebezpečné. Nejčastější je strach z lidí, jednotlivců i skupin, davu nebo sociálních situací, jako je zkouška, kritika. Časté jsou strachy ze zvířat, hmyzu, ale také z nemocí, nákaz. Patří sem obavy z omdlení, ztráty kontroly a sebekontroly. Neúměrné obavy z cestování. Blízké jsou strachy z pohledů lidí na veřejnosti, z vystupování před druhými, z červenání, pocení dlaní apod.

2) Panické stavy, masivní úzkosti

S tím se druží bušení srdce, pocity na omdlení, pocity, že jsem někdo jiný, pocity, že svět se mi jen zdá. Obava, že bude následovat infarkt, náhlá smrt. Úzkosti na sebe navazují, nejsou účinně ovlivnitelné.

3) Úzkostně depresivní poruchy, neúměrný smutek bývá propojen a střídán s úzkostmi

Nezřídka s tělesnými potížemi, které je doprovází. Jako např. třes, tlaky na hrudi, potíže se zažíváním, v žaludku i ve střevech, průjmy, svalová napětí

4) Nutkavé myšlenky, nutkavé jednání

Vůbec nebo obtížně odklonitelné myšlenky, představy, impulzy. S tím spojená tíseň, nutkání opakovat stereotypní úkony, obřadné chování, spojeno s potřebou bezchybnosti, perfekcionismus.