Úzkosti, fóbie a nutkavé potíže 2020-01-15T12:31:31+01:00

Úzkosti, fóbie a nutkavé potíže

Neurotické poruchy

Nejobvyklejší duševní potíže, se kterými lidé nejčastěji vyhledávají odbornou pomoc.

1) Strachy a úzkosti

Člověk se může bát nespočetného množství věcí a situací, které ve skutečnosti nejsou nebezpečné. Nejčastější je strach z lidí, jednotlivců i skupin, davu nebo sociálních situací, jako je zkouška, kritika. Časté jsou strachy ze zvířat, hmyzu, ale také z nemocí, nákaz. Patří sem obavy z omdlení, ztráty kontroly a sebekontroly. Neúměrné obavy z cestování.

2) Blízké jsou strachy z pohledů lidí na veřejnosti, z vystupování před druhými, z červenání, pocení dlaní apod.

3) Panické stavy, masivní úzkosti, které se neomezují na určitou věc

S tím se druží bušení srdce, pocity na omdlení, pocity, že jsem někdo jiný, pocity, že svět se mi jen zdá. Obava, že bude následovat infarkt, náhlá smrt. Úzkosti na sebe navazují, nejsou účinně ovlivnitelné.

4) Úzkostně depresivní poruchy, neúměrný smutek bývá propojen a střídán s úzkostmi

Nezřídka s tělesnými potížemi, které je doprovází. Jako např. třes, tlaky na hrudi, potíže se zažíváním, v žaludku i ve střevech, průjmy.

5) Nutkavé myšlénky, nutkavé jednání

Vůbec, nebo obtížně odklonitelné myšlenky, představy, impulzy. S tím spojená tíseň, Nutkání opakovat stereotypní úkony, obřadné chování, spojeno s potřebou bezchybnosti, perfekcionismus.

Potíže psychosomatické

Potíže duševního rázu, jako je úzkost, strach, deprese a nutkání může být spojeno s výraznými tělesnými potížemi, které sice nebývají obvykle označeny za nemoci tělesné, ale projevují se tělesnými problémy. Patří sem stresové dlouhodobé situace, které mohou přerůst v některé potíže se srdcem (arytmie, zvýšený tlak, často zrychlení tepu bez zjevné příčiny), zažíváním, průjmy, zácpy, dyspeptické potíže, ekzémy, astma. Potíže jsou označeny za psychosomatické tehdy, když je opakovaně vyloučená organická příčina a nemoc tělesná není určena a když tělesné potíže jsou spojeny s potížemi psychickými. Nejčastěji úzkosti, obavy, poruchy derealizační, depresivní stavy.

V případě, že je prokázán psychický podíl na tělesné nemoci, spolupráce se somatickými lékaři je nezbytná.

Terapeutické programy:

Denní stacionář, docházkové psychoterapeutické skupiny, individuální psychoterapie, léčebné pobyty

Cíle léčby:

Zmírnění nebo vymizení příznaků nemoci. Zkvalitnění života, lepší rozhled ve vlastním životě, hodnotách, vztazích. Prohloubení sebepoznání. Větší odolnost vůči sociální zátěži, posílení sebevědomí i vědomí svých práv a kompetencí.