Závislosti

Potíže u lidí trpících závislostí na alkoholu či jiných látkách

 • silná touha alkohol nebo jinou látku užívat
 • oslabená sebekontrola nad jejím užíváním
 • potřeba užívat postupně stále větší množství
 • nepříjemné stavy a pocity (úzkosti, změny nálady) při přerušení užívání alkoholu nebo jiné látky
 • zanedbávání jiných důležitých zájmů či povinností
 • disharmonie v meziosobních a partnerských vztazích

Ambulantní léčba – adiktologická péče

 • alkoholové závislosti
 • nealkoholové závislosti

Dlouhodobé cíle v léčbě:

 • prevence dalšího opakovaného abusu návykové látky
 • dosažení změny kvality a stability v meziosobních vztazích pacientů

 

Doléčovací programy:

 • docházkové psychoterapeutické skupiny
 • individuální psychoterapie

Léčebně resocializační program pro pacienty s kombinací závislosti a další závažné duševní poruchy (tzv. duální diagnózy):