Sestry 2020-01-15T17:29:32+01:00

Sestry

Bc. Hrubcová Adéla, vrchní sestra

vzdělání

 • 3.LF UK Praha, obor ošetřovatelství, titul bakalář
 • registrovaná všeobecná sestra
 • kurs Psychiatrická rehabilitace na cestě k zotavení
 • arteterapeutický výcvik 2009 -2010
 • kurs IPT I. a II.
 • započatý psychoterapeutický výcvik IAPSA ve skupinové psychoanalytické psychoterapii

odborné zaměření

 • denní stacionář pro léčbu psychóz
 • vrchní sestra

 

Mgr. Zuzana Finková, staniční sestra

vzdělání

 • registrovaná všeobecná sestra
 • FF UK – sociální pedagogika a poradenství
 • psychoterapeutický výcvik Instep 2010 – 2015
 • výcvik v telefonické krizové intervenci a krizové intervenci
 • kurzy – pessoterapie, bodyterapie, KBT, neverbální techniky a jiné

odborné zaměření

 • koterapeut v denním stacionáři pro klienty s neurotickými , psychosomatickými a osobnostními obtížemi
 • relaxační skupina
 • koterapeut ve večerní skupině
 • staniční sestra

 

Hořejšová Marta

vzdělání

 • Střední zdravotní škola, obor zdravotní sesta
 • psychiatrická sestra (PSS, IDV PZ Brno)
 • výcvik v psychoterapii
 • psychiatrická rehabilitace (CRPDZ Praha)
 • registrovaná všeobecná sestra

odborné zaměření

 • ošetřovatelství u návykových nemocí

 

Andrea Dušková Sobotková

vzdělání

 • Střední zdravotní škola Praha, obor všeobecná sestra
 • IPVZ Brno – funkční psychiatrická specializace
 • Pražská psychoterapeutická fakulta
 • Výcvik v dynamicky a hlubinně orientované komunitně-skupinové psychoterapii
 • Výcvik v Daseinanalytické supervizi
 • Kurzy a semináře – arteterapie, pohybová terapie, muzikoterapie, relaxační techniky, Lege artis postupy v psychoterapii

odborné zaměření

 • koterapeut a sestra ve stacionáři pro léčbu neurotických poruch
 • Sestra dětského terapeutického oddělení
 • registrovaná všeobecná sestra

 

Talandová Helena, DiS

vzdělání

 • Vyšší odborná škola zdravotnická, obor diplomovaná sestra pro psychiatrii
 • kurs Psychiatrická rehabilitace na cestě k zotavení
 • registrovaná všeobecná sestra

odborné zaměření

 • terénní psychiatrická sestra
 • práce s pacientem v jeho vlastním prostředí

 

Fridrichová Renáta Antónie

vzdělání

 • Střední zdravotnická škola, obor dětská sestra
 • Specializace – Pss ošetřovatelská péče v psychiatrii (NCO NZO Brno)
 • psychoterapeutický výcvik (NCO NZO Brno)
 • Sociálně psychologický výcvik (IPIPPAP Olomouc)
 • Muzikoterapie (IPIPPAP Olomouc)
 • Léčebná rehabilitace
 • registrovaná všeobecná sestra

odborné zaměření

 • psychiatrická sestra ambulance
 • koterapeut v denním stacionáři

 

Linhartová Ester

vzdělání

 • střední zdravotní škola – obor zdravotní sestra
 • 2008-2009 – základní psychoterapeutický výcvik
 • 9/2017 započatý Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik (5ti letý)
 • 9/2018 započatý výcvik v daseinsanalýze – teorie (3 letý)

odborné zaměření

 • sestra pro oddělení klientů s psychosomatickými, neurotickými a osobnostními obtížemi