Sestry 2020-06-23T14:46:44+02:00

Sestry

Anna Dovrtělová, DiS.

Vzdělání

 • vyšší odborná škola zdravotnická obor diplomovaná sestra pro psychiatrii
 • registrovaná všeobecná sestra

Odborné zaměření

 • psychiatrická sestra ambulance

 
Renáta Antonie Fridrichová

vzdělání

 • Střední zdravotnická škola, obor dětská sestra
 • Specializace – Pss ošetřovatelská péče v psychiatrii (NCO NZO Brno)
 • psychoterapeutický výcvik (NCO NZO Brno)
 • Sociálně psychologický výcvik (IPIPPAP Olomouc)
 • Muzikoterapie (IPIPPAP Olomouc)
 • Léčebná rehabilitace
 • registrovaná všeobecná sestra

odborné zaměření

 • vrchní psychiatrická sestra
 • koterapeut v denním stacionáři
 • terénní sestra pro CDZ a ESET-HELP

 
Marta Hořejšová
vzdělání

 • Střední zdravotní škola, obor zdravotní sesta
 • psychiatrická sestra (PSS, IDV PZ Brno)
 • výcvik v psychoterapii
 • psychiatrická rehabilitace (CRPDZ Praha)
 • registrovaná všeobecná sestra

odborné zaměření

 • ošetřovatelství u návykových nemocí

 
Bc. Gabriela Meluzinová
Vzdělání

 • Diplomovaná dětská sestra
 • PVŠPS, sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, titul bakalář
 • Psychoterapeutický výcvik – psychodynamický
 • Výcvik v krizové intervenci (TKI, Face to face, 2017)
 • Arteterapeutický výcvik – započatý

Odborné zaměření

 • Denní stacionář pro pacienty s neurotickými, psychosomatickými a osobnostními poruchami
 • Arteterapeutická skupina

 
Lucie Spurná
Vzdělání

 • Střední zdravotnická škola v Praze, obor všeobecná sestra
 • Arteterapeutický výcvik
 • Započatý psychoterapeutický výcvik PCA Institut Praha

Odborné zaměření

 • Koterapeut v denním stacionáři pro léčbu neurotických poruch
 • Registrovaná všeobecná sestra

 
Petra Svobodová
Vzdělání

 • Vystudovala SZŠ
 • Specializace v oboru psychiatrie – sestra pro psychiatrii
 • Psychoterapeutický výcvik v rámci zvyšování kvalifikace
 • 3 roky sestra na dětské psychiatrii
 • Dlouhodobá zkušenost v terénu s psychotickými pacienty
 • Zkušenosti v neurotickém stacionáři

Odborné zaměření

 • Nyní koterapeut v HPO stacionáři

 
Bc. Vendula Šímová
Vzdělání

 • CSZŠ bl. Zdislavy, studijní obor všeobecná setra
 • Vyšší zdravotnická škola Suverénního řádu maltézských rytířů (VZŠSŘMR) – studijní obor diplomovaná všeobecná sestra
 • UK v Praze 3. LF, studijní program ošetřovatelství
 • Autogenní trénink – základní stupeň, vyšší stupeň – kurzy, lektor Mgr. Víchová
 • Relaxace, autogenní trénink – seminář, lektor Andrea Sobotková

Odborné zaměření

 • Ambulatní léčba, oddělení návykových nemocí
 • Skupinová relaxace, edukace relaxačních technik

 
Helena Talandová, DiS

vzdělání

 • Vyšší odborná škola zdravotnická, obor diplomovaná sestra pro psychiatrii
 • VP Olomouc jednooborová psychologie
 • kurs Psychiatrická rehabilitace na cestě k zotavení
 • registrovaná všeobecná sestra
 • frekventant výcviku ve strategické, systematické, kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii
 • zařazena do specializačního vzdělání v oboru klinická psychologie

odborné zaměření

 • individuální psychoterapie
 • vedoucí terénních sester