Sestry

Anna Dovrtělová, DiS.

Vzdělání

 • vyšší odborná škola zdravotnická obor diplomovaná sestra pro psychiatrii
 • registrovaná všeobecná sestra

Odborné zaměření

 • psychiatrická sestra ambulance

Renáta Antonie Fridrichová

vzdělání

 • Střední zdravotnická škola, obor dětská sestra
 • Specializace – Pss ošetřovatelská péče v psychiatrii (NCO NZO Brno)
 • psychoterapeutický výcvik (NCO NZO Brno)
 • Sociálně psychologický výcvik (IPIPPAP Olomouc)
 • Muzikoterapie (IPIPPAP Olomouc)
 • Léčebná rehabilitace
 • registrovaná všeobecná sestra

odborné zaměření

 • vrchní psychiatrická sestra
 • koterapeut v denním stacionáři
 • terénní sestra pro CDZ a ESET-HELP

Marta Hořejšová
vzdělání

 • Střední zdravotní škola, obor zdravotní sesta
 • psychiatrická sestra (PSS, IDV PZ Brno)
 • výcvik v psychoterapii
 • psychiatrická rehabilitace (CRPDZ Praha)
 • registrovaná všeobecná sestra

odborné zaměření

 • ošetřovatelství u návykových nemocí


Andrea Sobotková

Vzdělání

 • SZŠ, obor všeobecná sestra
 • Ošetřovatelské péče v psychiatrii, IPVZ Brno, Pražská psychoterapeutická fakulta
 • Výcvik v dynamické hlubině orientované psychoterapii, Východočeský institut PT
 • Supervizní DA výcvik, PVŠPS Praha
 • Semináře a kurzy : arteterapie, muzikoterapie, relaxační techniky, neverbální techniky

Odborné zaměření

 • Koterapeut v DS neuróz a docházkové skupině pro HPO
 • Sestra na dětském oddělení

Lucie Spurná
Vzdělání

 • Střední zdravotnická škola v Praze, obor všeobecná sestra
 • Arteterapeutický výcvik
 • Započatý psychoterapeutický výcvik PCA Institut Praha

Odborné zaměření

 • Koterapeut v denním stacionáři pro léčbu neurotických poruch
 • Registrovaná všeobecná sestra

Bc. Vendula Šímová

Vzdělání

 • CSZŠ bl. Zdislavy, studijní obor všeobecná setra
 • Vyšší zdravotnická škola Suverénního řádu maltézských rytířů (VZŠSŘMR) – studijní obor diplomovaná všeobecná sestra
 • UK v Praze 3. LF, studijní program ošetřovatelství
 • Autogenní trénink – základní stupeň, vyšší stupeň – kurzy, lektor Mgr. et Mgr. Veronika Víchová
 • Progresivní svalová relaxace – kurzy, lektor Prof. MUDr. Josef Hašto, Ph.D
 • Techniky práce s tělem – lektor Dagmar Jančová
 • Relaxace, autogenní trénink – seminář, lektor Andrea Sobotková

Odborné zaměření

 • Ambulantní léčba, oddělení návykových nemocí
 • Skupinová relaxace, edukace relaxačních technik

Helena Talandová, DiS

vzdělání

 • Vyšší odborná škola zdravotnická, obor diplomovaná sestra pro psychiatrii
 • VP Olomouc jednooborová psychologie
 • kurs Psychiatrická rehabilitace na cestě k zotavení
 • registrovaná všeobecná sestra
 • frekventant výcviku ve strategické, systematické, kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii
 • zařazena do specializačního vzdělání v oboru klinická psychologie

odborné zaměření

 • individuální psychoterapie
 • vedoucí terénních sester