S kým spolupracujeme 2020-01-16T11:13:50+01:00

S kým spolupracujeme

Lůžková a krizová péče
Psychiatrická léčebna Bohnice
Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN
Psychiatrické oddělení ÚVN
RIAPS
Dětské krizové centrum

Psychoterapie
Denní stacionáře s psychoterapeutickou péčí

Ambulantní péče v dalších oborech
HARMONIE
Interga

Ambulantní psychiatři na území města Prahy

Kliničtí psychologové na území města Prahy
AKP ČR

Komunitní rehabilitační a sociální služby
ESET-HELP, z.s.
Baobab, z.s.
BONA o.p.s.
Fokus Praha
Greendoors, z.s.

Uživatelské organizace
Andělská křídla, z.s.
Kolumbus, z.s.
VIDA, z.s.

Další organizace
Pedagogicko – psychologická poradna pro Prahu 11 a 12
Pedagogicko – psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4
Pražská vysoká škola psychosociálních studií s.r.o.