Tříměsíční denní stacionář pro klienty se smíšenými osobnostními, emočními (afektivními) a vztahovými obtížemi

Vážení a milí klienti a kolegové,

dovolujeme si Vás informovat o připravovaném otevření:

tříměsíčního denního stacionáře

pro klienty se smíšenými osobnostními, emočními (afektivními) a vztahovými obtížemi

Určení péče: Náš stacionář jsme připravili pro ty, kteří mají potíže především sami se sebou. Neumí se mít rádi natolik, aby byli se sebou dostatečně spokojení a život jim přinášel radost a potěšení, neboť se sebou nejsou spokojeni a smířeni. Trápí se neustálými pochybnosti o vlastní hodnotě, mají se za nehezké, nedostatečně chytré a vzdělané. Nevěří si ve vztahu k opačnému pohlaví, nejsou s to se smířit se svými nedostatky. S tím jsou pochopitelně spojeny úzkosti, obavy, jejich nálady jsou proměnlivé a nestále. Neustále se srovnávají s druhými lidmi, děsí se, že „ti druzí“ je vždy v něčem převyšují. Sebehodnocení sebe je kolísavé a nestálé. Trpí závistí a soutěživostí, která nemá rysy hry, ale je spíše skrytým nebo i otevřeným bojem. Kromě méněcennosti je pronásledují pochyby a rovněž pocity viny, obav a strachu. Nepovažují se dostatečně zajímavé a přitažlivé, nedokáží dostatečně ocenit svoji jedinečnost, osobitost i osobní přednosti. Pracovní i společenské vztahy jim nejsou oporou a radostí, alce přinášejí jim četná zklamání, zranění, pocity křivdy a nespravedlnosti. Bojí se, že nejsou dost dobří pro manželství, partnerství, přátelství, studium či pro pracovní úkoly. Obávají se toho, že když již mají nějaký milostný, přátelský, ale také rodinný vztah, vždy se nakonec ukáže jejich nedostatečnost a nepřijatelnost. Protože se bojí rozchodu, samostatnosti a nezávislosti, objevují se u nich dvojznačné, (ambivalentní) vztahy, emoční závislost, nespokojenost. Neumí si vážit sami sebe, což je oslabuje a ochuzuje o jistoty a lásku sama k sobě i svým blízkým.

Právě pro takové lidi, jejichž trápení jsme popsali, je určena naše psychoterapeutická péče.

Kdy stacionář otevíráme:

Denní stacionář bude otevřen od 1. 3. 2021. Léčba bude trvat 12 týdnů, každý všední den od 8.00 do 14.30 hod.

Forma péče: Stacionář bude probíhat formou komunitní a skupinové psychoterapie, doplněné o odpolední terapeutické aktivity, jako je nácvik relaxace, všímavosti, práce s myšlenkami, emocemi a sebehodnocením, neverbální techniky, budeme se ale také zabývat různými duchovními aspekty života. Na programu je i ergoterapie, arteterapie, hovory nad knihou pod.

Naše zásady a postoje: Součástí léčebného procesu je snaha o hlubší porozumění vlastním potížím a také svým možnostem jejich zvládání. Jako terapeutický tým považujeme vztah k lidem trpícím duševními nemocemi za samozřejmě rozumějící, nefalšovaný a nemanipulativní. Vážíme si jedinečnosti každého klienta a také neomezujeme své chápání duševních potíží jen na psychiatrické diagnózy. Ty jsou pro nás spíše oborově orientačními, pomocnými či komunikačními zkratkami,

Způsob přijetí: Přijímání pacientů probíhá formou individuálních pohovorů s psychoterapeuty stacionáře. K pohovoru je užitečné doporučení od praktického lékaře, psychiatra, klinického psychologa, nebo jiného odborníka pomáhající profese (např. sociální pracovník, pedagog, poradce, duchovní). Odborné vyšetření si uděláme sami.

Potřebuje-li pacient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může PN vystavit buď ošetřující lékař pacienta, nebo naše zařízení.

Je třeba, aby se zájemce sám předem telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu objednal k diagnostickému rozhovoru na níže uvedených kontaktech:

Za terapeutický tým:

Mgr. Daniel Kořínek – tel.: 608 516 625, email: daniel.korinek@centrum.cz
Mgr. Jan Andres – email: psycholog-in@klinikaeset.cz
Mgr. Ulrika Sedláková – tel.: 220 910 931, email: psycholog-det@klinikaeset.cz

Odborný garant: Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.,

 

Klinika ESET, Úvalská 3411/47, 100 00, tel.: 272 937 499, 272 937 500, 272 940 880

Děkujeme za spolupráci, s pozdravem

Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.,
ředitel Kliniky ESET, Úvalská 3411/47, 100 00