Užší spolupráce 2020-05-21T11:03:45+02:00

Užší spolupráce

Spolupracující organizace

Klinika ESET je svými službami propojena s ESET-HELP, z.s., které doplňuje zdravotní služby resocializačními a preventivními programy pro dlouhodobě duševně nemocné a závislé na drogách.

S klinikou ESET i ESET-HELP, z.s. též úzce spolupracuje Pražská vysoká škola psychosociálních studií a VIAP – Pražská psychoterapeutická fakulta.

ESET HELP, z.s.
Úvalská 3411/47 100 00 Praha 10

WWW: http://www.esethelp.cz

ESET HELP, z.s. se věnuje rehabilitaci a resocializaci lidí s dlouhodobým duševním onemocněním a prevenci drogových závislostí.
Odborný tým sdružení tvoří sociální pracovníci, psychiatři a kliničtí psychologové.

Činnost sdružení sestává v současnosti z těchto programů:

  • Centrum denních aktivit
  • Přechodné zaměstnávání
  • Tréninkové chráněné bydlení
  • Sociální a právní poradna
  • Skupiny pro příbuzné
  • Resocializační pobyty
  • Terénní programy
  • Anonymní psychologická a internetová poradna
  • Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou
  • Sociální a pracovní začleňování osob s duální diagnózou

Vzdělávací víkendové semináře pro odborníky i laickou veřejnost

ESET HELP, z.s. je nezisková organizace. Finanční prostředky na svojí činnost získává prostřednictvím státních dotací, grantů, darů a výnosů z vlastní činnosti.

PRAŽSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PSYCHOSOCIÁLNÍCH STUDIÍ (PVŠPS)
Hekrova 805, 149 00 Praha 4

WWW: http://www.viap.cz
WWW: http://www.pvsps.cz

Hekrova 805, 149 00 Praha 4

Vysoká škola vyučuje na základě státního souhlasu a akreditovaných studijních programů, a to jak v bakalářských (psychologie, sociální politika a sociální práce, zdravotně sociální péče), tak v navazujícím magisterském (sociální politika a sociální práce, v přípravě je studium psychologie) studijním programu.

Kromě toho má PVŠPS rozvinuté programy v systému celoživotního vzdělání na své fakultě (Pražská psychoterapeutická fakulta, PPF), kde mohou odborníci pomáhajících profesí získat teoretické vzdělání, zkušenostní výcvik i supervizi. Ostatní veřejnost může navštěvovat jak odborné přednášky, tak semináře, workshopy či diskusní programy. Na PPF vyučují přední čeští, ale i zahraniční odborníci. (www.pvsps.cz).

Studenti všech oborů projdou během bakalářského studia sebezkušenostním, seberozvojovým a poznávacím procesem, který může přejít v úplné psychoterapeutické vzdělání. To navazuje na základní vzdělání v psychologii, sociální práci a zdravotně sociální péči.

Studenti PVŠPS mají bohatou a rozmanitou praxi ve svém oboru. Jedno z významných pracovišť je ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o. kde mají stáže, odborné praxe a která v případě osobních potíží poskytuje studentům také odbornou péči.

K účelům stáží a odborné praxe slouží rovněž ESET – HELP, z.s..