Denní stacionář pro dospělé klienty s neurotickými, emočními, vztahovými a lehčími osobnostními problémy

Určení péče
Náš stacionář jsme připravili pro ty, kteří mají potíže především sami se sebou. Neumí se mít rádi natolik, aby byli se sebou dostatečně spokojení a život jim přinášel radost a potěšení. Trápí se neustálými pochybnosti o vlastní hodnotě, mají se za nehezké, nedostatečně chytré nebo nevzdělané. Nevěří si ve vztazích, nejsou s to se smířit se svými nedostatky. S tím jsou spojeny úzkosti, obavy, jejich nálady jsou proměnlivé a nestálé. Neustále se srovnávají s druhými lidmi. Trpí závistí nebo soutěživostí, která nemá rysy hry, ale je spíše skrytým nebo i otevřeným bojem. Kromě pocitů méněcennosti je často pronásledují i  neustálé pochyby, nedůvěřivost nebo pocity viny. Nepovažují se za dostatečně zajímavé a přitažlivé, nedokáží dostatečně ocenit svoji jedinečnost, osobitost a svoje přednosti. Pracovní i společenské vztahy jim nejsou oporou a radostí, ale přinášejí jim četná zklamání, zranění, pocity křivdy a nespravedlnosti. Bojí se, že nejsou dost dobří pro manželství, partnerství, přátelství, studium či pro pracovní úkoly, které jim jsou předkládány. Obávají se toho, že když už mají nějaký vztah, milostný, přátelský, rodinný nebo pracovní, vždy se nakonec ukáže jejich nedostatečnost a nepřijatelnost. Protože se bojí rozchodu, samostatnosti a nezávislosti, objevují se u nich dvojznačné (ambivalentní) vztahy, emoční závislost a nespokojenost. Neumí si vážit sami sebe, což je oslabuje a ochuzuje o jistoty a lásku sama k sobě i svým blízkým.

Právě pro takové lidi, jejichž trápení jsme popsali, je určena naše psychoterapeutická péče.

Kdy stacionář otevíráme
Denní stacionář začíná 23. září 2024  na klinice ESET, v Úvalské 47, Praze 10. Terapeutický program bude trvat 12 týdnů do 13. prosince 2024, každý všední den od 9.00 do 14.00 hod.

Forma péče
Stacionář bude probíhat formou komunitní a skupinové psychoterapie, doplněné o odpolední terapeutické aktivity, jako je nácvik relaxačních technik. Pracujeme také s imaginací a arteterapií. Důležitým prvkem terapie je také povědomí o osobních právech a schopnost jejich prosazování.

Naše zásady a postoje
Součástí léčebného procesu je snaha o hlubší porozumění vlastním potížím, a také svým možnostem pro jejich zvládání. Jako terapeutický tým považujeme vztah k lidem trpícím duševními potížemi za samozřejmě rozumějící, nefalšovaný a nemanipulativní. Vážíme si jedinečnosti každého klienta a neomezujeme tak své chápání duševních potíží jen na psychiatrické diagnózy. Všichni terapeuti pracují pod odbornou supervizí.

Způsob přijetí
Přijetí pacientů pro tento stacionář probíhá formou individuálních pohovorů s psychoterapeuty stacionáře. K pohovoru je užitečné doporučení od praktického lékaře, psychiatra, klinického psychologa nebo jiného odborníka pomáhající profese (např. sociální pracovník, pedagog, poradce, duchovní). Odborné vyšetření si pak uděláme sami.

Potřebuje-li pacient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může PN vystavit buď ošetřující lékař pacienta, nebo naše zařízení.

Je třeba, aby se zájemci sami předem telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu objednali k úvodnímu diagnostickému rozhovoru.

Za terapeutický tým

Mgr. Julia Pinďáková, psycholožka, vedoucí stacionáře
email: psycholog-hek@klinikaeset.cz

Mgr. Josef Hejný, psycholog
email: psycholog-doch@klinikaeset.cz

Ing. Eva Luongová, terapeutka
email: stacionar.eset@gmail.com

Ester Linhartová, zdravotní sestra
tel.: 220 910 948 email: sestra@klinikaeset.cz

Odborný garant: Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.,