V čem vám pomůžeme 2020-05-26T09:45:43+02:00

V čem vám pomůžeme

SMUTEK, DEPRESE

 • Pociťujete často smutek, ztratili jste víru v sebe?
 • budoucnost ztratila na významu?
 • obviňujte se často za to, co jste na světě špatného způsobili?
 • mate dojem, že jste ztratili svoji hodnotu?
 • ani dlouhý spánek Vám nepřinese pocit odpočinku a svěžesti?

ÚZKOSTI

 • pociťujete tíseň, obavy a nejistotu?
 • máte nejasný strach a trpíte nejistotou
 • potí se Vám nepříjemně dlaně? – k tomu máte sevřené hrdlo a tíseň na hrudi?
 • trápí Vás neurčitý strach a obavy?

STRACHY

 • bojíte se jezdit dopravními prostředky?
 • bojíte se uzavřených prostor?
 • bojíte se přejít přes ulici, máte strach z velkých prostranství?
 • bojíte se hovořit s nezmámými lidmi?
 • bojíte se většího množství lidí, davu, stát ve frontě?
 • máte jiné, podobně nepříjemné strachy?

OBAVY, DIVNÉ STAVY, POCITY A MYŠLENKY?

 • objevuje se pravidelně strach z opakovaných situací, máte vtíravé myšlenky a nutkavé jednání?
 • objevují se u Vás pocity prázdna, pocity odcizení ?
 • špatně navazujete vztahy s lidmi a ve vztazích trpíte ?
 • máte pocity ohrožení a nedůvěry k jiným lidem?
 • v hlavě se opakovaně objevují divné nebo cizí myšlenky ?
 • máte pocit, že jste ztratili kontakt s okolím?
 • upadáte do nezájmu nebo netečnosti?
 • problémy začínají dělat i běžné každodenní úkony.
 • nezvládáte zaměstnání?

HOSPITALIZACE

 • byl (-a) jste hospitalizován (-a) v nemocnici pro duševní problémy?
 • po propuštění se ještě necítíte dobře ?
 • neodvažujete se nastoupit do práce?

PORUCHY PAMĚTI

 • Vyskytly se u Vás nápadnější poruchy paměti?
 • zapomínáte čím dál vice, co jste dělali, chtěli před chvílí?
 • ztrácíte jistotu a orientaci?

ALKOHOL, NÁVYKOVÉ LÁTKY

 • neumíte si poradit se závislostí na alkoholu nebo drogách?
 • propadli jste hracím automatům, internetu, jiným vášním?
 • absolvoval/a jste odvykací léčbu a potřebujete abstinenci udržet?
 • užíváte někdy drogy a chcete s tím přestat?
 • Váš blízký se dostal do problémů s drogami, chcete mu pomoci?

DĚTI A MLÁDEŽ

 • máte starosti s Vaším dítětem?
 • těžko zvládáte jeho chování?
 • Vaše dítě je nesoustředěné a má problémy ve škole?
 • Vaše dítě se trápí starostmi a nevíte, jak mu pomoci?
 • přestali jste si s dospívajícím dítětem rozumět a nevíte proč?
 • pozorujete u svého dítěte nápadné změny v chování?

ŠPATNÉ ZKUŠENOSTI A ZÁŽITKY

 • špatně se vyrovnáváte s šokovou událostí z minulosti?
 • byl/a jste pohlavně v minulosti obtěžován/a nebo zneužit/a?
 • od té doby máte stále problémy?

POTŘEBUJTE ANONYMITU?

Co pro Vás můžeme udělat?

PRVNÍ KONTAKT

 • zavoláte na telefonní číslo 272 940 880
 • domluvíte si se sestřičkou osobu lékaře i termín první návštěvy.
 • v urgentním případě Vás odkážeme na centrum krizové intervence (RIAPS)

PRVNÍ NÁVŠTĚVA

 • při první návštěvě s Vámi lékař nebo klinický psycholog probere Vaše potíže a starosti.
 • úvodní návštěva slouží k doporučení vhodné péče na Klinice ESET.
 • v jiném případě Vám rámcově doporučíme pro Vás vhodné pracoviště

AMBULANTNÍ PÉČE

 • Vyžaduje-li Váš stav léčbu pomocí léků, nejste dosud v péči ambulantního psychiatra a žijete poblíž našeho pracoviště, zajistíme Vám léčbu na naší klinice nebo u spolupracujících ambulantních psychiatrů.
 • potřebujete-li psychoterapii, zajistíme Vám individuální, i skupinovou psychoterapii u nás.

DENNÍ STACIONÁŘ, FRAKCIONOVANÝ STACIONÁŘ

 • v psychoterapeutickém programu denního stacionáře se účastníte skupinové psychoterapie a dalších aktivit (arteterapie, relaxace) každý všední den po dobu 9 – 12 týdnů.
 • nebo v kratším denním programu 3x týdně
 • na dobu léčby ve stacionáři Vám vystavíme pracovní neschopnost.

DENNÍ STACIONÁŘ PRO VĚTŠÍ POTÍŽE A DALŠÍ SLUŹBY

 • některé potíže vyžadují trvání denního stacionáře v délce několika měsíců.
 • v denním stacionáři se trénují některé činnosti důležité pro léčbu i každodenní život.
 • psychiatrické sestry mohou zajít k Vám domů a pomoci zvládat starosti v prostředí, kde žijete.

NÁVAZNÉ SLUŽBY

 • na program stacionáře navazují služby, které poskytuje ESET HELP, z.s.
 • možnost pracovat za podpory sociálních pracovníků ESET HELP, z.s.
 • chráněné bydlení, klub, léčebné pobyty, poradenství nebo programy pro příbuzné ve spolupráci s ESET HELP, z.s.

DOCHÁZKOVÁ PSYCHOTERAPIE

 • pokud pracujete, je možné se účastnit skupinové terapie formou docházkové skupiny 1x týdne v odpoledních nebo večerních hodinách.

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

 • pro některé obtíže je vhodná individuální psychoterapie.
 • po úvodním rozhovoru se s Vámi psychoterapeut domluví na častosti Vašich návštěv a celkové délce trvání léčby.
 • vzhledem ke kapacitě našeho zařízení je možné, že vás v této péči budeme muset zapsat do pořadníku.

LÉČEBNÉ POBYTY

 • můžete se účastnit některého z léčebných pobytů zejména v letních měsících mimo Prahu.
 • léčebné pobyty umožňují větší intenzitu psychoterapeutické léčby.