V ČEM VÁM POMŮŽEME

S ČÍM SI NEVÍTE RADY?

SMUTEK, DEPRESE

 • Pociťujete často smutek, ztratili jste víru v sebe?
 • Budoucnost ztratila na významu?
 • Obviňujte se často za to, co jste na světě špatného způsobili?
 • Máte dojem, že jste ztratili svoji hodnotu?
 • Ani dlouhý spánek Vám nepřinese pocit odpočinku a svěžesti?

ÚZKOSTI

 • Pociťujete tíseň, obavy a nejistotu?
 • Máte nejasný strach a trpíte nejistotou?
 • Potí se Vám nepříjemně dlaně? – K tomu máte sevřené hrdlo a tíseň na hrudi?
 • Trápí Vás neurčitý strach a obavy?

STRACHY

 • Bojíte se jezdit dopravními prostředky?
 • Bojíte se uzavřených prostor?
 • Bojíte se přejít přes ulici, máte strach z velkých prostranství?
 • Bojíte se hovořit s neznámými lidmi?
 • Bojíte se většího množství lidí, davu, stát ve frontě?
 • Máte jiné, podobně nepříjemné strachy?

OBAVY, DIVNÉ STAVY, POCITY A MYŠLENKY?

 • Objevuje se pravidelně strach z opakovaných situací, máte vtíravé myšlenky a nutkavé jednání?
 • Objevují se u Vás pocity prázdna, pocity odcizení?
 • Špatně navazujete vztahy s lidmi a ve vztazích trpíte?
 • Máte pocity ohrožení a nedůvěry k jiným lidem?
 • V hlavě se opakovaně objevují divné nebo cizí myšlenky?
 • Máte pocit, že jste ztratili kontakt s okolím?
 • Upadáte do nezájmu nebo netečnosti?
 • Problémy začínají dělat i běžné každodenní úkony?
 • Nezvládáte zaměstnání?

HOSPITALIZACE

 • Byl (-a) jste hospitalizován (-a) v nemocnici pro duševní problémy?
 • Po propuštění se ještě necítíte dobře?
 • Neodvažujete se nastoupit do práce?


ALKOHOL, NÁVYKOVÉ LÁTKY

 • Neumíte si poradit se závislostí na alkoholu nebo drogách?
 • Propadli jste hracím automatům, internetu, jiným vášním?
 • Absolvoval/a jste odvykací léčbu a potřebujete abstinenci udržet?
 • Užíváte někdy drogy a chcete s tím přestat?
 • Váš blízký se dostal do problémů s drogami, chcete mu pomoci?

DĚTI A MLÁDEŽ

 • Máte starosti s Vaším dítětem?
 • Těžko zvládáte jeho chování?
 • Má poruchy spánku a noční děsy?
 • Vaše dítě je nesoustředěné a má problémy ve škole?
 • Vaše dítě má problém s komunikací s vrstevníky a ostatními lidmi?
 • Vaše dítě se trápí starostmi a nevíte, jak mu pomoci?
 • Přestali jste si s dospívajícím dítětem rozumět a nevíte proč?
 • Pozorujete u svého dítěte nápadné změny v chování?

ŠPATNÉ ZKUŠENOSTI A ZÁŽITKY

 • Špatně se vyrovnáváte s šokovou událostí z minulosti?
 • Byl/a jste pohlavně v minulosti obtěžován/a nebo zneužit/a?
 • Od té doby máte stále problémy?
 • Máte zkušenosti se šikanou?

POTŘEBUJTE ANONYMITU?

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT?

PRVNÍ KONTAKT

 • Zavoláte na telefonní číslo 272 940 880
 • Domluvíte si se sestřičkou osobu lékaře i termín první návštěvy.
 • V urgentním případě Vás odkážeme na Krizové centrum RIAPS.

PRVNÍ NÁVŠTĚVA

 • Při první návštěvě s Vámi lékař nebo klinický psycholog probere Vaše potíže a starosti.
 • Úvodní návštěva slouží k doporučení vhodné péče na Klinice ESET.
 • V jiném případě Vám rámcově doporučíme pro Vás vhodné pracoviště

AMBULANTNÍ PÉČE

 • Vyžaduje-li Váš stav léčbu pomocí léků, nejste dosud v péči ambulantního psychiatra a žijete poblíž našeho pracoviště v Praze 10 a Praha 11, zajistíme Vám léčbu na naší klinice nebo u spolupracujících ambulantních psychiatrů.
 • Potřebujete-li psychoterapii, zajistíme Vám individuální i skupinovou psychoterapii u nás.

DENNÍ STACIONÁŘ

 • V psychoterapeutickém programu denního stacionáře se účastníte skupinové psychoterapie a dalších aktivit (arteterapie, relaxace) každý všední den po dobu 9 – 12 týdnů nebo v kratším denním programu 3x týdně v podvečerních hodinách.
 • Na dobu léčby ve stacionáři Vám vystavíme pracovní neschopnost.

FRAKCIONOVANÝ STACIONÁŘ

 • Pro pacienty, kteří se nemohou účastnit celodenního programu, nabízíme program 3 x v týdnu v podvečerních hodinách

DENNÍ STACIONÁŘ PRO VĚTŠÍ POTÍŽE A DALŠÍ SLUŹBY

 • Některé potíže vyžadují trvání denního stacionáře v délce několika měsíců. (3 – 9 měsíců)
 • V denním stacionáři se trénují některé činnosti důležité pro léčbu i každodenní život.

NÁVAZNÉ SLUŽBY

 • na program stacionáře navazují služby, které poskytuje ESET HELP, z.s.:
  • možnost pracovat za podpory sociálních pracovníků ESET HELP, z.s.
  • chráněné bydlení, klub, léčebné pobyty, poradenství nebo programy pro příbuzné ve spolupráci s ESET HELP, z.s.

DOCHÁZKOVÁ PSYCHOTERAPIE

 • Pokud pracujete, je možné se účastnit skupinové terapie formou docházkové skupiny 1x týdne v odpoledních nebo večerních hodinách.

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

 • Pro některé obtíže je vhodná individuální psychoterapie.
 • Po úvodním rozhovoru se s Vámi psychoterapeut domluví na častosti Vašich návštěv a celkové délce trvání léčby.
 • Vzhledem ke kapacitě našeho zařízení je možné, že vás v této péči budeme muset zapsat do pořadníku.

RODINNÁ TERAPIE

 • u dětských pacientů tam, kde je terapie indikovaná
 • u dospělých pacientů

LÉČEBNÉ POBYTY

 • Můžete se účastnit některého z léčebných pobytů zejména v letních měsících mimo Prahu.
 • Léčebné pobyty umožňují větší intenzitu psychoterapeutické léčby.

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

 • Je společným projektem Kliniky ESET a ESET-HELP, z.s.
 • podpora ve vlastním prostředí za pomoci psychiatrických sester a sociálních pracovníků
 • pacienti se závažnými psychickými potížemi, kteří bydlí ve Strašnicích, Malešicích, Záběhlicích, Hájích a Hostivaři.