Užší spolupráce

Spolupracující organizace

Klinika ESET je svými službami propojena s ESET-HELP, z.s., které doplňuje zdravotní služby resocializačními a preventivními programy pro dlouhodobě duševně nemocné.

S Klinikou ESET i ESET-HELP, z.s. též úzce spolupracuje Pražská vysoká škola psychosociálních studií a VIAP – Pražská psychoterapeutická fakulta.

ESET HELP, z.s.
Úvalská 3411/47 100 00 Praha 10

WWW: http://www.esethelp.cz

ESET HELP, z.s. se věnuje rehabilitaci a resocializaci lidí s dlouhodobým duševním onemocněním.

Odborný tým sdružení tvoří sociální pracovníci spolupracující s psychiatry, psychiatrickými sestrami a klinickými psychology.

Činnost sdružení sestává v současnosti z těchto programů:

  • Komunitní terénní tým / Centrum duševního zdraví (společně s Klinikou ESET)
  • Podpora zaměstnávání (přechodné a podporované zaměstnávání, tréninková kavárna)
  • Chráněné bydlení
  • Centrum denních aktivit
  • Sociální poradna
  • Resocializační pobyty
  • Anonymní psychologická a internetová poradna

ESET HELP, z.s. je nezisková organizace. Finanční prostředky na její činnost získává prostřednictvím státních dotací, grantů, darů a výnosů z vlastní činnosti.

PRAŽSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PSYCHOSOCIÁLNÍCH STUDIÍ (PVŠPS)
Hekrova 805, 149 00 Praha 4

WWW: http://www.viap.cz
WWW: http://www.pvsps.cz

Vysoká škola vyučuje na základě státního souhlasu a akreditovaných studijních programů, a to jak v bakalářských (psychologie, sociální politika a sociální práce, zdravotně sociální péče), tak v navazujícím magisterském (sociální politika a sociální práce, v přípravě je studium psychologie) studijním programu.

Kromě toho má PVŠPS rozvinuté programy v systému celoživotního vzdělání na své fakultě (Pražská psychoterapeutická fakulta, PPF), kde mohou odborníci pomáhajících profesí získat teoretické vzdělání, zkušenostní výcvik i supervizi. Ostatní veřejnost může navštěvovat jak odborné přednášky, tak semináře, workshopy či diskusní programy. Na PPF vyučují přední čeští, ale i zahraniční odborníci. (www.pvsps.cz).

Studenti všech oborů projdou během bakalářského studia sebezkušenostním, seberozvojovým a poznávacím procesem, který může přejít v úplné psychoterapeutické vzdělání. To navazuje na základní vzdělání v psychologii, sociální práci a zdravotně sociální péči.

Studenti PVŠPS mají bohatou a rozmanitou praxi ve svém oboru. Jedno z významných pracovišť je ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o. kde mají stáže, odborné praxe a která v případě osobních potíží poskytuje studentům také odbornou péči.

K účelům stáží a odborné praxe slouží rovněž ESET – HELP, z.s..

Širší spolupráce