Denní stacionář pro pacienty s psychosomatickými, neurotickými, lehčími osobnostními potížemi

Vážení a milí kolegové,

obracím se na Vás s oznámením, že v září 2024 zahajujeme další běh

DENNÍHO STACIONÁŘE na Klinice ESET

Začátek stacionáře je naplánován na pondělí 16. září a ukončení v pátek 6. prosince 2024 (12 týdnů).

Do našeho léčebného programu přijímáme klienty s psychosomatickými, neurotickými, lehčími osobnostními potížemi. Není vhodný pro lidi závislé na psychoaktivních látkách, těžce depresivní a lidi se sebevražednými tendencemi, ani pro těžší formy HPO. Věkové rozpětí klientů je 23-55 let.

DS probíhá každý pracovní den v době od cca 8:30 – 14:00 hodin. Je sestaven z bloků komunity, dynamicky orientované psychoterapie, edukace, nácviku relaxačních technik, neverbálních technik a ergoterapie. Vzhledem ke struktuře terapie je nezbytné absolvovat celý program v plném rozsahu.

Potřebuje-li klient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může ji vystavit buď ošetřující lékař (praktický lékař nebo ambulantní psychiatr), nebo naše zařízení.

Před začátkem léčby v kterémkoli z našich programů je nutné, aby se klient předem objednal k indikačnímu rozhovoru e-mailem Mgr. Martině Kukolové: psycholog-is@klinikaeset.cz, nebo Mgr. Lukášovi Junkovi: psycholog-in@klinikaeset.cz

Prosím, aby na sebe klienti poslali v prvním e-mailu telefonní kontakt. Děkuji.

Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se nejlépe na můj e-mail (psycholog-is@klinikaeset.cz) nebo na některý z následujících kontaktů:

  • telefonicky přes sestru (pokud je v dosahu): 220 910 948
  • recepce kliniky (272 940 880, 272 940 879) – zanechat své telefonní číslo, budeme volat zpět     

S přáním všeho dobrého pro Vás i Vaše klienty,

Mgr. Martina Kukolová
Mgr. Lukáš Junek
Romana Kutrová
za terapeutický tým

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
ředitel kliniky ESET