Docházková psychoterapeutická skupina pro mladé lidi od 15 do 19 let

Volná místa pro chlapce v docházkové psychoterapeutické skupině pro mladé lidi od 15 do 19 let

Ve školním roce 2023/2024 bude na klinice Eset pokračovat terapeutická skupiny pro adolescenty. V této skupině máme aktuálně volná místa pro chlapce. Skupina je určena dospívajícím, kteří mají těžkosti v komunikaci s vrstevníky, sebeprosazením a sebehodnocením, trpí úzkostnými a depresivními obtížemi lehké až střední hloubky a pro ty, kdo mají zkušenost se šikanou. Do skupiny nepřijímáme pacienty s poruchou příjmu potravy a osoby s psychotickým onemocněním.

            Skupinu vedou dva zkušení terapeuti Mgr. Barbora Kohoutová a Tomáš Haase, kteří mají již praxi s vedením terapeutické skupiny dětí a dospívajících a mají i další zkušenost v tvořivé práci s dětmi a dospívajícími.

            Setkávání skupin bude probíhat pravidelně jedenkrát týdně ve čtvrtek od 18.15 do 19.45 hodin. Předpokládané zahájení terapií je na konci září 2023 po naplnění minimální kapacity skupiny. Počet členů skupin je mezi 8 až 10. Podmínkou pro přijetí do skupiny je pravidelná docházka. Absence narušují terapeutický proces i vztahy mezi členy.

            Práce ve skupině má formu rozhovorů, využíváme rovněž techniky arteterapie, dramaterapie a herních aktivit.

            Pro přijetí do skupiny je třeba absolvovat vstupní vyšetření, rozhovory s terapeuty skupiny, obvykle ve dvou až třech setkáních. Snažíme se skupinu sestavit tak, aby byla prospěšná jak jednotlivým členům, tak skupině jako celku.

            Pokud máte zajem o terapii v této skupině, kontaktujte Mgr. Barboru Kohoutovou na e-mailové adrese psycholog-dd@klinikaeset.cz. Domluvíme spolu termín osobních setkání.

 

Kontakt:
Klinika Eset, Úvalská 3411/47, 100 00
Tel: 272 937 499-500
e-mail:psycholog-dd@klinikaeset.cz                                                      

terapeuti:
Barbora Kohoutová a Tomáš Haase

S pozdravem
Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.