Specialisté 2020-01-15T17:29:42+01:00

Specialisté

MUDr. Jan Brůha

vzdělání

 • FVL UK Hradec Králové, VLVDÚ JEP, 1982
 • atestace z psychiatrie, 1994; licence k vykonávání praxe, 1995; specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie, 2006

odborné zaměření

 • klinická psychiatrie, psychofarmakologie, krizová intervence

 

Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc.

vzdělání

 • FF UK, jednooborová psychologie
 • atestace z klinické psychologie, funkční specializace ze systematické psychoterapie;

odborné zaměření

 • individuální a skupinová psychoterapie, systematická psychoterapie, krizová intervence, zaměření za funkční poruchy (psychosomatické potíže)

 

MUDr. Lucie Jurkovská

vzdělání

 • II.LF UK, Praha
 • atestace 1. stupně z psychiatrie, 2000; nástavbová atestace z oboru návykových nemocí, 2005; funkční specializace v systematické psychoterapii, 2007
 • psychoterapeutický výcvik (SUR)

odborné zaměření

 • léčba návykových onemocnění, poruch nálady, neurotických potíží (obsese, fobie, úzkosti, somatoformní poruchy); psychózy, zejména v kombinaci se závislostí, zaměření na pacienty s duální diagnosou, kombinace farmakoterapie a psychoterapie

 

PhDr. Barbora Palatová, t.č. mateřská dovolená

vzdělání

 • FF UK jednooborová psychologie
 • Psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii (Dialog GPTI)
 • Atestace z klinické psychologie

odborné zaměření

 • psychoterapie individuální, skupinová
 • krizová intervence
 • psychologická diagnostika

 

MUDr. Ivo Klár

vzdělání

 • FLV UK Praha, 1969
 • atestace z psychiatrie I. a II. stupně
 • soudní znalec z oboru psychiatrie, 1987

odborné zaměření

 • klinická psychiatrie, psychofarmakologie, akutní psychiatrická intervence (krátkodobá psychoterapie)

 

Mgr. Barbora Kohoutová

 • FF UK jednooborová psychologie
 • psychoterapeutický výcvik v terapii zaměřené na osobu
 • praxe v dětském centru Paprsek a PL Dobřany

odborné zaměření

 • na osobu zaměřená psychoterapie, terapie dětí od předškolního věku, mladistvých i dospělých, individuální a skupinová psychoterapie, denní stacionář pro pacienty s neurotickými a psychosomatickými obtížemi

 

MUDr. Alexandra Kroupová

vzdělání

 • 1. LF UK, Praha, obor všeobecné lékařství, 1992
 • atestace z psychiatrie prvního stupně; výcvik ve skupinové psychoterapii SUR; výcvik v individuální psychoanalytické psychoterapii; funkční specializace v systematické psychoterapii, výcvik v párové a rodinné analytické psychoterapii

odborné zaměření

 • psychoterapie skupinová a individuální u onemocnění neurotického, psychosomatického a osobnostního okruhu, párová a rodinná terapie, psychiatrická ambulance

 

Mgr. Martina Kukolová

vzdělání

 • FF UK, Praha, jednooborová psychologie
 • výcvik v psychodynamicky orientované psychoterapii SUR
 • kurz Terapie partnerských vztahů
 • atestace z klinické psychologie
 • funkční specializace v systematické psychoterapii

odborné zaměření

 • klinický psycholog, psychoterapeut
 • individuální, skupinová psychoterapie a párová terapie
 • zaměření na vztahovou problematiku klientů, neurotické klienty (především úzkostné spektrum), psychosomatické problémy, osobnostní problatika, krizová intervence
 • klinicko-psychologická diagnostika

kontakt primárně přes e-mail

 • psycholog-is@klinikaeset.cz

 

Mgr. Irena Ludvíková

vzdělání

 • FF UK Praha, jednooborová psychologie
 • atestace z klinické psychologie, funkční specializace v systematické psychoterapii
 • psychoterapeutický výcvik (SUR)

odborné zaměření

 • denní stacionář pro léčbu poruch osobnosti, individuální psychoterapie

 

MUDr. Marie Novotná

vzdělání

 • 1.LF UK Praha, 2001
 • atestace I.stupně v oboru psychiatrie, 2004
 • výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterpii 2003-2007
 • kurz práce s tělem v psychoterapii 2009-2010

odborné zaměření

 • psychiatrická a psychoterapeutická ambulance, individuání a skupinová psychoterapie, psychofarmakologie
 • denní stacionář a ambulance pro poúrazové a posttraumatické stavy

 

MUDr. Ondřej Pěč, ředitel kliniky

vzdělání

 • FVL UK Praha, 1985
 • atestace z psychiatrie 1. stupně, 1988; 2.stupně, 1991; funkční specializace v systematické psychoterapii, 1998;
 • psychoanalýza (PI ČPS); skupinová analýza, tréninkový skupinový analytik (IGA Praha);kognitivní terapie a terapie sociální kompetence u schizofrenie (IPT) (Psychiatrickáuniversitní klinika, Bern)

odborné zaměření

 • psychoterapie psychóz, psychoanalýza, psychoanalytická psychoterapie a skupinová analýza, psychiatrická rehabilitace, komunitní psychiatrie

 

MUDr. Zuzana Pinďáková

vzdělání

 • Lékařská fakulta University Komenského, Martin
 • atestace z oboru psychiatrie, funkční specializace v systematické psychoterapii, psychoterapeutický výcvik v dynamické psychoterapii, KIP, rodinné terapii, supervizní výcvik ČIS, výcvik v arteterapii a relaxačních metodách, supervizorka a výcviková lektorka

odborné zaměření

 • individuální psychoterapie a psychiatrická ambulance

 

MUDr. Lucie Hauserová

Vzdělání

 • 1. LF UK, Praha, 1989
 • Atestace z oboru psychiatrie prvního stupně, 1992, druhého stupně, 2004; funkční specializace v psychoterapii, 2001;
 • Psychoterapeutický výcvik PCA; kurz krizové intervence, 1997

Odborné zaměření

 • léčba dospělých pacientů: psychiatrická ambulance, většinou také s podpůrnou psychoterapií, individuální psychoterapie převážně pro pacienty s neurotickými potížemi; psychiatrická podpora pro denní stacionář

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

vzdělání

 • FF UK, jednooborová psychologie
 • Atestace z klinické psychologie, funkční specializace ze systematické psychoterapie, habilitace z klinické psychologie

odborné zaměření

 • psychoterapie individuální, komunitně skupinová; systematická psychoterapie, podpůrnápsychoterapie, krizová intervence, funkční poruchy

 

MUDr. Eva Růžičková

vzdělání

 • 1968 – 1974 – 1.LF UK Praha
 • 1978 – I. atestace z psychiatrie
 • 1992 – osvědčení k výkonu lékařské praxe
 • 1992 – 1995 – Pražská psychoterapeutická fakulta
 • 1992 – 1997- výcvik PCA
 • 1997 – funkční specializace ze systematické psychoterapie
 • 2006 – specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie

odborné zaměření

 • ambulantní psychiatrie s využitím psychoterapie systematické, nesystematické; psychoterapie podpůrná; krizová intervence

 

Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D

vzdělání

 • Filosofická fakulta UK Bratislava, psychologie
 • Atestace z klinické psychologie
 • Úplné psychoterapeutické vzdělání v daseinsanalytické psychoterapii, výcvik v na emoce zaměřené psychoterapii, výcvik v hypnóze
  odborné zaměření
 • Psychoterapie individuální, komunitně skupinová

 

Mgr. Jan Vybíral

vzdělání

 • Filosofická fakulta UK Praha, psychologie, 1982
 • Atestace z klinické psychologie, 1993; funkční specializace v systematické psychoterapii
 • Skupinový výcvik v psychoterapii ILF Praha; zkušenostní výcvik v individuální, daseinanalyticky orientované psychoterapii

oborné zaměření

 • individuální daseinanalyticky orientovaná psychoterapie dospělých a dospívajících, možné konzultace a psychoterapie v angličtině

 

PhDr. Daniela Wurstová

vzdělání

 • FF UK Praha, jednooborová psychologie
 • atestace z klinické psychologie; funkční specializace v systematické psychoterapii

odborné zaměření

 • individuální psychoterapie, skupinová psychoterapie

 

Mgr. Jana Krištofová
vzdělání

 • FF UK v Praze, jednooborová psychologie, 2007
 • Předatestační příprava od roku 2010

odborné zaměření: Klinická psychologie

 • diagnostika, krizová intervence, poradenství v oblasti výchovy, práce s rodinou, relaxace, individuální psychoterapie dětí, dospívajících a dospělých, skupinová psychoterapie dětí ve věku 8-11 let, skupinová psychoterapie adolescentů a dospívajících ve věku 15-20 let

 

Mgr. Roman Kamenišťák, psycholog

vzdělání

 • FF MU Brno, jednooborová psychologie (2009)
 • zařazen do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie
 • frekventant výcviku v Gestalt psychoterapii (Gestalt-Dialog)

odborné zaměření

 • psychoterapie individuální, skupinová, denní stacionář pro pacienty s depresivním onemocněním, docházková skupina pro neurózy a lehčí por. osobnosti, docházková skupina pro závislosti, psychologická diagnostika

 

Mgr. Daniel Kořínek

vzdělání

 • FF MU, Brno, jednooborová psychologie
 • Specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie (IPVZ)
 • Doktorandské studium v lékařské psychologii (1LF)
 • Výcvik v systemické rodinné terapii (IRT)
 • Terapie zaměřená na emoce, soucit a všímavost (EFT, CFT, CFT-E, MB-EAT)
 • Psychoterapeutická práce s traumatem (SLEA)
 • Kandidát ve výcviku psychoanalytická psychoterapie dětí a adolescentů (ČSPAP)

odborné zaměření

 • individuální psychoterapie dětí, dospívajících a dospělých, rodinná terapie, skupinová terapie u onemocnění z neurotického, psychosomatického a osobnostního klinického okruhu
  klinicko-psychologická diagnostika

 

Mgr. Andrea Ford, t.č. na mateřské dovolené

vzdělání

 • FF MU Brno, jednooborová psychologie
 • Výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii (IAPSA)
 • Předatestační příprava v oboru Klinická psychologie (od r.2012)

odborné zaměření

 • psychoterapie individuální, skupinová
 • frakcionovaný stacionář pro pacienty s neurotickými a psychosomatickými obtížemi
 • krizová intervence
 • klinicko psychologická diagnostika

Ergoterapie:

 

Eva Česáková, Dis

vzdělání

 • SZŠ Liberec
 • VZŠ Most, diplomovaný ergoterapeut

odborné zaměření

 • ergoterapie duševních poruch, členka české asociace ergoterapeutů