Specialisté

Mgr. Jan Andres

Vzdělání

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, jednooborová psychologie
 • výcvik v daseinsanalytické psychoterapii

Odborné zaměření

 • individuální psychoterapie, skupinová psychoterapie
 • možnost psychoterapie v angličtině

MUDr. Jan Brůha

Vzdělání

 • FVL UK Hradec Králové, VLVDÚ JEP, 1982
 • atestace z psychiatrie, 1994; licence k vykonávání praxe, 1995; specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie, 2006

Odborné zaměření

 • klinická psychiatrie, psychofarmakologie, krizová intervence

Mgr. Pavol Hašan, Ph.D.
Vzdělání

 • FSEV UK Bratislava, jednooborová psychologie
 • FSS MU Brno, vývojová psychologie
 • zařazen do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie
 • výcvik skupinové psychoanalytické psychoterapie IAPSA (sebezkušenost, teorie)

Odborné zaměření

 • psychoterapie individuální, skupinová, odpolední frakcionovaný stacionář pro pacienty s neurotickým onemocněním

MUDr. Lucie Hauserová

Vzdělání

 • 1. LF UK, Praha, 1989
 • Atestace z oboru psychiatrie prvního stupně, 1992, druhého stupně, 2004; funkční specializace v psychoterapii, 2001;
 • Psychoterapeutický výcvik PCA; kurz krizové intervence, 1997

Odborné zaměření

 • Psychiatrická ambulance a individuální psychoterapie

MUDr. Lucie Jurkovská

vzdělání

 • II.LF UK, Praha
 • atestace 1. stupně z psychiatrie, 2000; nástavbová atestace z oboru návykových nemocí, 2005; funkční specializace v systematické psychoterapii, 2007
 • psychoterapeutický výcvik (SUR)

odborné zaměření

 • léčba návykových onemocnění, poruch nálady, neurotických potíží (obsese, fobie, úzkosti, somatoformní poruchy); psychózy, zejména v kombinaci se závislostí, zaměření na pacienty s duální diagnosou, kombinace farmakoterapie a psychoterapie

MUDr. Ivo Klár

vzdělání

 • FLV UK Praha, 1969
 • atestace z psychiatrie I. a II. stupně
 • soudní znalec z oboru psychiatrie, 1987

odborné zaměření

 • klinická psychiatrie, psychofarmakologie, akutní psychiatrická intervence (krátkodobá psychoterapie)

Mgr. Barbora Kohoutová

 • FF UK jednooborová psychologie
 • psychoterapeutický výcvik v terapii zaměřené na osobu
 • praxe v dětském centru Paprsek a PL Dobřany

odborné zaměření

 • na osobu zaměřená psychoterapie, terapie dětí od předškolního věku, mladistvých i dospělých, individuální a skupinová psychoterapie, denní stacionář pro pacienty s neurotickými a psychosomatickými obtížemi

MUDr. Alexandra Kroupová

vzdělání

 • 1. LF UK, Praha, obor všeobecné lékařství, 1992
 • atestace z psychiatrie prvního stupně, 1992; výcvik ve skupinové psychoterapii SUR,2001; výcvik v individuální psychoanalytická psychoterapii, 2001-2004; funkční specializace v systematické psychoterapii, 2008

odborné zaměření

 • psychoterapie skupinová a individuální u onemocnění neurotického, psychosomatického a osobnostního okruhu

Mgr. Martina Kukolová

vzdělání

 • FF UK, Praha, jednooborová psychologie
 • výcvik v psychodynamicky orientované psychoterapii SUR
 • atestace z klinické psychologie
 • funkční specializace v systematické psychoterapii

odborné zaměření

 • klinický psycholog, psychoterapeut
 • zaměření na vztahovou problematiku klientů, neurotické klienty (především úzkostné spektrum), psychosomatické problémy, osobnostní problematika, krizová intervence
 • klinicko-psychologická diagnostika

Mgr. Irena Ludvíková

vzdělání

 • FF UK Praha, jednooborová psychologie
 • atestace z klinické psychologie, funkční specializace v systematické psychoterapii
 • psychoterapeutický výcvik (SUR)

odborné zaměření

 • denní stacionář pro léčbu poruch osobnosti, individuální psychoterapie
 • dvouletý výcvik v terapii TFP /na přenos zaměřená psychoterapie/, aktuálně dokončený výcvik, práce pod supervizí

MUDr. Marie Novotná

vzdělání

 • 1.LF UK Praha, 2001
 • atestace I.stupně v oboru psychiatrie, 2004
 • výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterpii 2003-2007
 • kurz práce s tělem v psychoterapii 2009-2010

odborné zaměření

 • psychiatrická a psychoterapeutická ambulance, individuání a skupinová psychoterapie, psychofarmakologie

PhDr. Barbora Palatová
Vzdělání

 • FF UK jednooborová psychologie
 • Psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii (Dialog GPTI)
 • Atestace z klinické psychologie

Odborné zaměření

 • psychoterapie individuální, skupinová
 • krizová intervence
 • psychologická diagnostika

MUDr. Ondřej Pěč, ředitel kliniky

vzdělání

 • FVL UK Praha, 1985
 • atestace z psychiatrie 1. stupně, 1988; 2.stupně, 1991; funkční specializace v systematické psychoterapii, 1998;
 • psychoanalýza (PI ČPS); skupinová analýza, tréninkový skupinový analytik (IGA Praha);kognitivní terapie a terapie sociální kompetence u schizofrenie (IPT) (Psychiatrickáuniversitní klinika, Bern)

odborné zaměření

 • psychoterapie psychóz, psychoanalýza, psychoanalytická psychoterapie a skupinová analýza, psychiatrická rehabilitace, komunitní psychiatrie

MUDr. Zuzana Pinďáková

vzdělání

 • Lékařská fakulta University Komenského, Martin
 • atestace z oboru psychiatrie, funkční specializace v systematické psychoterapii, psychoterapeutický výcvik v dynamické psychoterapii, KIP, rodinné terapii, supervizní výcvik ČIS, výcvik v arteterapii a relaxačních metodách, supervizor a výcvikový lektor

odborné zaměření

 • individuální psychoterapie a psychiatrická ambulance

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., ředitel kliniky

vzdělání

 • FF UK, jednooborová psychologie
 • Atestace z klinické psychologie, funkční specializace ze systematické psychoterapie, habilitace z klinické psychologie

odborné zaměření

 • psychoterapie individuální, komunitně skupinová; systematická psychoterapie, podpůrnápsychoterapie, krizová intervence, funkční poruchy

MUDr. Eva Růžičková

vzdělání

 • FVL ukončena v roce 1974, atestace v roce 1978, výcvik PCA 1993-1997
 • 1.LF UK Praha, 1978
 • atestace z psychiatrie, funkční specializace ze systematické psychoterapie 1997
 • licence k vykonávání praxe 1995
 • specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie 2006
 • výcvik PCA
 • Pražská psychoterapeutická fakulta 1991 – 1994

odborné zaměření

 • ambulantní psychiatrie s využitím psychoterapie systematické, nesystematické; psychoterapie podpůrná; krizová intervence

MUDr. Kateřina Saturková (roz. Mádlová)

vzdělání

 • Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, 2013
 • Atestace v oboru psychiatrie, 2020

odborné zaměření

 • klinická psychiatrie, psychofarmakologie, krizová intervence (služby i v angličtině), léčba pacientů v rámci Centra duševního zdraví
 • výzkumný projekt  Epidemiologické a sociálně-psychiatrické aspekty používání elektrokonvulzivní terapie v rámci postgraduálního studia oboru Psychologie a obecná psychopatologie na 1. LF UK

Mgr. Ulrika Sedláková

Vzdělání

 • Fakulta sociálních studií Brno, jednooborová psychologie 
 • frekventant výcviku v individuální psychodynamické psychoterapii dospělých (BIP)

Odborné zaměření

 • Individuální psychoterapie, krizová intervence, klinicko-psychologická diagnostika dětí a dospělých, možnost konzultací a psychoterapie v angličtině

PhDr. Helena Talandová, DiS.
Vzdělání

 • Vyšší odborná škola zdravotnická, obor diplomovaná sestra pro psychiatrii
 • VP Olomouc jednooborová psychologie
 • kurs Psychiatrická rehabilitace na cestě k zotavení
 • registrovaná všeobecná sestra
 • frekventant výcviku ve strategické, systematické, kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii
  zařazena do specializačního vzdělání v oboru klinická psychologie

Odborné zaměření

 • individuální psychoterapie
 • vedoucí terénních sester

MUDr. Jakub Valenta
Vzdělání

 • 2. LF UK – všeobecné lékařství, 2012
 • atestace z oboru psychiatrie, 2017
 • psychoterapeutický výcvik v gestalt psychoterapii 2013-2018

Odborné zaměření

 • léčba pacientů v rámci Centra duševního zdraví (vážně duševně nemocní)
 • individuální psychoterapie

Mgr. Jan Vybíral

vzdělání

 • Filosofická fakulta UK Praha, psychologie, 1982
 • Atestace z klinické psychologie, 1993; funkční specializace v systematické psychoterapii
 • Skupinový výcvik v psychoterapii ILF Praha; zkušenostní výcvik v individuální, daseinanalyticky orientované psychoterapii

oborné zaměření

 • individuální daseinanalyticky orientovaná psychoterapie dospělých a dospívajících, možné konzultace a psychoterapie v angličtině

PhDr. Daniela Wurstová

vzdělání

 • FF UK Praha, jednooborová psychologie
 • atestace z klinické psychologie; funkční specializace v systematické psychoterapii

odborné zaměření

 • individuální psychoterapie, skupinová psychoterapie

Mgr. Dominika Žitníková
Vzdělání

 • FSS MU, Brno, jednooborová psychologie
 • Frekventant výcviku katatymně imaginativní psychoterapie
 • Kurz kompletní krizové intervence

Odborné zaměření

 • Individuální terapie dětí a dospělých, klinicko-psychologická diagnostika, krizová intervence, práce s traumatem a syndromem CAN (praxe v DKC a BKB), možné konzultace a psychoterapie v angličtině