Následky poškození mozku

Léčebné programy:

 • denní stacionář (trénink kognitivních funkcí, praktických dovedností, skupinová psychoterapie)
 • ergoterapie
 • psychiatrické rehabilitace o.s. ESET-HELP
 • klinicko psychologická vyšetření
 • psychofarmakologická léčba vedená specializovaným psychiatrem

Problémy na které se zaměřujeme:

 • po úrazu hlavy (autonehody, sportovní a pracovní úrazy,…)
 • po operaci mozku, nádorových a infekčních onemocněních CNS
 • po cévní mozkové příhodě či jiných cévních onemocněních mozku

jejichž somatický stav umožňuje návrat do běžného života, ale vlivem této složité životní situace došlo k narušení osobních či profesních vztahů, potížím se zvládáním každodenních činností, poruchám paměti a dalších kognitivních funkcí, s nutností vyrovnat se se změněnými hranicemi vlastních možností

Co nabízíme – terapeutické cíle:

 • intenzivní skupinovou psychoterapii zaměřenou na integraci zlomové životní události, mezilidské vztahy
 • skupinovou, event. i individuální kognitivní terapii
 • komunitní systém, cestu ze sociální izolace
 • arteterapii, ergoterapii, muzikoterapii, relaxace, prvky práce s tělem
 • terapeutický tým složený z psychiatra, psychologa zajišťujícího diagnostiku, ergoterapeuta a psychiatrické sestry