Následky poškození mozku

Léčebné programy:

 • denní stacionář (trénink kognitivních funkcí, praktických dovedností, skupinová psychoterapie)
 • ergoterapie
 • psychiatrické rehabilitace o.s. ESET-HELP
 • klinicko psychologická vyšetření
 • psychofarmakologická léčba vedená specializovaným psychiatrem

Problémy na které se zaměřujeme:

 • po úrazu hlavy (autonehody, sportovní a pracovní úrazy,…)
 • po operaci mozku, nádorových a infekčních onemocněních CNS
 • po cévní mozkové příhodě či jiných cévních onemocněních mozku

jejichž somatický stav umožňuje návrat do běžného života, ale vlivem této složité životní situace došlo k narušení osobních či profesních vztahů, potížím se zvládáním každodenních činností, poruchám paměti a dalších kognitivních funkcí, s nutností vyrovnat se se změněnými hranicemi vlastních možností

Co nabízíme – terapeutické cíle:

 • intenzivní skupinovou psychoterapii zaměřenou na integraci zlomové životní události, mezilidské vztahy
 • skupinovou, event. i individuální kognitivní terapii
 • komunitní systém, cestu ze sociální izolace
 • arteterapii, ergoterapii, muzikoterapii, relaxace, prvky práce s tělem
 • terapeutický tým složený z psychiatra, psychologa zajišťujícího diagnostiku, ergoterapeuta a psychiatrické sestry
 • DS probíhá
  • – v úterý 10h – 16h
  • – ve středu 15h – 16h ergoterapie
  • – čtvrtek a pátek 8:30 – 14:30h
 • obvyklá délka docházky 3 měsíce
 • kapacita DS cca 10 klientů

Kontakty:

před začátkem léčby v našem stacionáři je nutný diagnostický pohovor, který si můžete domluvit

na tel. 774 715 553 – sestra Višňovská

Léčba je hrazená zdravotními pojišťovnami.

MUDr. Marie Novotná – vedoucí DS, tel. 777 806 607

ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o.

Úvalská 3411/47, 100 00 Praha 10